17 Maj 2011 kl: 00:00

”Bra ledarskap bygger på förtroende och respekt”

I dag har synen på management i många avseenden förändrats. Samhällsansvar, hållbarhet och etik är en självklarhet för många företag.
– Jag är uppväxt i en miljö präglad av starka humanistiska värderingar. För mig kändes det långt ifrån självklart att människan är så lättstyrd som hon framställdes på den tiden. Jag funderade jättemycket på om
jag skulle hoppa av. Hon kände sig också främmande inför allt prat om att bli chef, som om det vore ett självändamål. Hon brann för människor
och att åstadkomma saker. I dag är hon glad att hon inte hoppade av. Det är nämligen tydligt att hon med Preera är något på spåren. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren. Personalomsättningen är låg.

– En viktig del är vår kultur och sammansättning av kompetenser. Historiskt har vår bransch varit alldeles för homogen. Den har i hög

utsträckning bestått av män med samma utbildning och likartad bakgrund. Vi vet att mångfald föder kreativitet. Att vi dessutom har medarbetare som befinner sig i olika skeden av livet berikar och ger oss en flexibilitet. Fast hon är nog fortfarande en främmande fågel. När hörde du senast en managementkonsult prata om att feedback ska vara kärleksfull?

– På chefsutbildningar pratas det ofta om att man inte behöver tycka om sina medarbetare. Jag tror att det är en utgångspunkt som leder helt fel. Jag är övertygad om att bra ledarskap bygger på ömsesidigt förtroende
och respekt.

 

MER OM: JULIA NORINDER

 

Titel: Vd på managementkonsultbolaget Preera i Göteborg med 50 anställda.
Ålder: 35 år.
Mest stolt över under året som gått: Att Preera har utnämnts till Sveriges bästa arbetsgivare ur ett jämställdhetsperspektiv och att vi klarade oss så bra genom krisen.
Några goda råd: Tro på dig själv. Utgå ifrån det som du verkligen bryr dig om och brinner för när du väljer vad du ska satsa på. Stå upp för dina värderingar.

 

 

LÄS MER:

» Läs mer om listan Framtidens kvinnliga ledare här

» Se Topplistan med Framtidens kvinnliga ledare 2011, plats 1-30

» Se Heta listan med Framtidens kvinnliga ledare 2011, plats 31-50

» Se Varma listan med Framtidens kvinnliga ledare 2011, plats 51-75