10 Dec 2014 kl: 00:00

”Boliden satsar på experter och samarbete”

Tarja Halonen arbetar som personalchef på Boliden i Karleby. Till produktionskapacitet är smältverket i Kokkola Europas andra största zinkfabrik. Fabrikens huvudsakliga produkter är ren zink och förzinkningsprodukterna som till­verkas av den.

Varför sökte du jobb hos Boliden?
– Boliden har ett gott rykte och är ett intressant företag med internationell verksamhet. Smältverket i Kokkola är känd för sin ansvarsfulla personalpolitik, så jag ville kunna fortsätta med det arbetet.

Vilken företagskultur har ni hos Boliden?
– De som jobbar hos Boliden är experter som vill utveckla sitt kunnande och föra saker framåt. Vi engagerar oss starkt för att uppnå våra gemensamma mål och arbetar tillsammans. Allas arbetsinsats ­behövs. Vår personal har engagerat sig för kontinuerlig utveckling och för att bygga en framtid genom sitt eget jobb.

Vilket slags kunnande satsar ni på?
– Teknik och produktion är våra kärnverksamheter, men vi behöver även folk som är kunniga inom andra områden. Vår utgångspunkt är att alla kan stärka sin egen yrkeskunskap genom utbildning och till exempel arbetsrotation. Boliden erbjuder många utmanande arbetsuppgifter. Man kan dra nytta av dem för att utveckla sin specialkunskap djupare eller för att bredda sina kunskaper inom fler områden. Vi uppmuntrar hela tiden personalen att utveckla sitt kunnande och hålla fingret på pulsen.

Vad gör Boliden till en lockande arbetsgivare?
– Intressanta arbetsuppgifter, mångsidiga karriärmöjligheter och den internationella aspekten. Dessutom är vi ett gäng som det är kul att arbeta med!

Vad är du särskilt stolt över med Boliden?
– Jag är stolt över vår långa historia och över att fabriken tack vare en kontinuerlig utveckling av verksamheten har kunnat växa och bli en aktör i världsklass.