Bli mer effektiv med mindfulness
25 Jun 2013 kl: 00:00

Bli mer effektiv med mindfulness

På Googles huvudkontor i USA får alla medarbetare gå en åttaveckors kurs i mindfulness, därefter uppmuntras de att meditera tio minuter per dag. General Mills, ett av världens största livsmedelsföretag, har ett meditationsrum i varje byggnad och en genomgående företagskultur med meditation och mindfulness som viktiga pelare.

 

På Harvard Business Schools MBA-program är mindfulness en av de mest populära fristående kurserna just nu.

Ann Nilsson som jobbar på Mindfulnessgruppen i Stockholm ser ett trendbrott i såväl samhället som i arbetslivet.

– Förr i tiden var hälsa ett mått på fysisk friskhet, men i det kunskapssamhälle vi lever i nu är det annorlunda. Vi matas med ett överflöd av information och våra hjärnor är överbelastade. I och med detta måste vi hitta ett nytt förhållningssätt både till vårt välmående och till vårt arbete. I dag är hälsa en upplevelse av hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

 

Ett strategiskt verktyg

Ann menar att detta också återspeglas i många arbetsgivares syn på friskvård och produktivitet.

– Tidigare såg man hälsovård som ett sätt att bibehålla medarbetares fysiska hälsa, i dag handlar det om att se till så att medarbetarna mår så bra som möjligt och kan vara mer produktiva och kreativa i sina yrkesroller. Hälsovård blir mer och mer ett strategiskt verktyg i företagets verksamhet för att maximera prestationen.

Helt klart är att någonting håller på att hända. Runt om i världen bedrivs forskning kring mindfulness och dess effekter, och det finns tusentals vetenskapliga studier som visar på att mindfulnessträning ger minskad stress, ökad fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga.

 

De senaste årens hjärnforskning kring mindfulness visar också att träning i mindfulness förbättrar arbetsminnet. Träningen bidrar även till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sätt.

– Än så länge är det mestadels nydanande företag och organisationer som satsar på mindfulness och som går i bräschen, som exempelvis Google. Men allt fler myndigheter, banker och konsultbyråer har börjat intressera sig. Ett exempel är Riksdagen, där har man gjort om det gamla rökrummet till ett meditationsrum.

Samtidigt menar Ann Nilsson att våra värderingar och förhållningssätt till arbetet förändras.

– Allt fler människor vill vara i kontakt med sina egna värderingar i det dagliga arbetet. Samtidigt som vi är väldigt stressade och över-belastade finns det en längtan efter någonting mer i livet.

 

”De flesta kommer från arbetslivet”

På Mindfulnessgruppen i Stockholm har alla instruktörer en bakgrund inom näringslivet. Ann är marknadskommunikatör i grunden och berättar att hon under många år var en typisk workaholic. Hon har alltid intresserat sig för meditation men det var först för tio år sedan, då hon drabbades av bröstcancer, som hon tvingades stanna upp. Det var under behandlingen och vägen tillbaka till arbetslivet som hon började intressera sig allt mer för mindfulness. Sedan tre år tillbaka jobbar hon heltid på Mindfulness-gruppen.

– De flesta av våra kursdeltagare kommer från arbetslivet och intresset bland företagsledningar och chefer växer hela tiden.

 

Ann är övertygad om att mindfulness inte bara är en modefluga, utan att det är en metod och filosofi som har kommit för att stanna.

– Precis som Friskis och Svettis blev en självklarhet på 80-talet tror jag att mindfulness kommer att vara en hygienfaktor på de flesta arbetsplatser om några år.

 

Övning – så här gör du:

Mindfulness handlar om att öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet. Här är en enkel övning du kan göra på din arbetsplats för att få mer fokus och kreativitet.

 

Stanna upp en liten stund.
Ta en paus på några minuter.
Du hinner det!

Gå igenom PAUSA-stegen:


PÅMINNELSE. Stanna upp i ­stunden för att rikta din uppmärksamhet till det som är just nu.

ANDAS. Följ din andning precis som den är, utan att ändra något, utan att döma.
UPPMÄRKSAMHET. Rikta din uppmärksamhet mot hur din kropp känns, vilka tankar är där, vilka känslor är där, utan att ändra något, utan att döma. Se nyfiket på om dina tankar är runt något som har hänt? Om tankarna är kring något som ska/kan hända? Eller om dina ­tankar är i nuet?
SLÄPP TAGET i hela kroppen.
ANDAS UT med lite mer ­eftertryck än du brukar.