18 Maj 2009 kl: 00:00

Bli inte en syndabock!

syndabock Under bistra tider är våra behov av syndabockar större än någonsin. Vad gör du om du har utsetts till syndabock och hur ska ditt företag undvika att offra en av de anställda om krissituationen kommer? Här är psykoterapeuten Britt Orstadius bästa råd:    Vad gör du om du har utsetts till syndabock? – Identifiera processen. Vad hände egentligen? – Som syndabock måste du kunna säga: "Det kan hända att jag borde ha förstått bättre, men hela skulden ligger inte på mig." Om du kan säga detta för dig själv, förstår även andra. – Leta upp "goda" personer och vädja till deras kunskap.   Vad kan du och ditt företag göra i stället för att utse en syndabock? – Identifiera de riktiga problemen. Ordna ett seminarium och diskutera företagets problem i grupp. – Fokusera på hur man löser problemet och hur man kan göra annorlunda. Att fokusera på bra eller dåligt löser inget. – Kommunikation: Se till att all information kommer fram, att all fakta finns tillgänglig. – Samarbeta. – Behandla inte varandra illa. Prata inte bakom ryggen på varandra. – En ny vd kan se på verksamheten med nya ögon, men då har också styrelsen har en viktig roll. Vd:n bör fråga styrelsen: "Det här är problemet, stöttar ni mig?" Om inte styrelsen gör det bör den nye vd:n lämna företaget snarast, innan syndabocksdrevet sätter igång.   Text: Kina Zeidler   Läs mer: I det senaste numret av Shortcut Magasin berättar vi om syndabocksfenomenet, som blir allt vanligare i ekonomiskt hårda tider. Bland annat kan du läsa om Aleksandar Adamovic som blev utsedd till syndabock på Carnegie. Och få svaret på frågan vad vi egentligen löser genom att peka ut enskilda individer som syndabockar.  Läs hela magasinartikeln här!