Beteendelabbet ska bryta invanda mönster
3 Jun 2015 kl: 00:00

Beteendelabbet ska bryta invanda mönster

Två betendeekonomer, en psykolog och en designer. Tillsammans utgör de nystartade byrån Beteendelabbet, som syftar till att utmana det ”så har vi alltid gjort”-tänk som präglar många organisationer i näringsliv och offentlig sektor. I grund och botten handlar det om att kombinera disciplinerna för att knuffa människors beteendemönster i en mer hållbar riktning.

– Alla fyra brinner för hållbar utveckling i samhället, vilket enar oss i uppdraget att arbeta in hållbara beteenden i företagens strategier, säger vd:n och medgrundaren Ida Lemoine.

”Det gäller att förändra utan att inkräkta på människors fria vilja”

– De flesta av oss vill leva mer miljö- och hälsomedvetet. Ändå går vi ofta emot våra principer och tar enkla och kortsiktiga beslut, säger Linda Lindström, som också var med och startade Beteendelabbet.

En inspirationskälla till Beteendelabbets verksamhet är en hotellkedjas initiativ till mindre buffétallrikar, vilket ledde till att matsvinnet minskade med 20 procent. Denna metod kallas ”Nudging”, och har vuxit fram som en populär metod för att utforma valsituationer som gör det ”lätt att göra rätt.”

– Det gäller att förändra utan att inkräkta på människors fria vilja, säger Ida, och berättar att miljöer med mycket folk i rörelse ligger i byråns blickfång.

Enligt Beteendelabbet ligger roten till många hållbarhetsproblem i mänskligt beteende, och att man med små medel kan göra stor skillnad.

– Det kan handla om en så enkel sak som att ställa om skrivarnas default-läge till dubbelsidigt i ett universitetsbibliotek för att spara in på papper, påpekar Ida.

Hela processen att förändra normer och vanor går under namnet Beteenderesan. Med utgångspunkt i en detaljerad problemformulering och diagnos genomförs fälttester och experiment för att se i hur stor grad människors beteende kan påverkas utifrån givna förutsättningar. Enligt Ida är det just deras omfattande experimentverksamhet och mångfacetterade kombination av färdigheter som skiljer dem ur mängden. Målsättningen är att bli Sveriges största beteendebyrå.

– Hållbar affärsutveckling är ett område i förändring, och vi ser gärna fler aktörer inom vår nisch. Det vore ett tecken på att vi är rätt ute med vår vision, säger Ida, och berättar att Beteendelabbet är hennes första egna bolag.