1 Mar 2008 kl: 00:00

Bekänn din färg!

Är du blå, grön, röd eller gul? Analytisk, organiserad eller risktagande? Framtidens vinnare på arbetsmarknaden har redan kategoriserat sig själv när hon eller han söker jobb. På så sätt slipper jobbsökaren söka fel typ av arbete och företagen kan snabbare sålla fram kandidater som passar in i deras team.

– Hur ska man kunna jobba bra ihop?

Jo, man måste veta sina profiler. På så sätt får man in rätt människa snabbt in i teamet och jobbet. Vår metod används ofta för att hitta rätt kandidater till ett team, säger Bobbo Seifert på Herrmann Scandinavia, som sysslar med profilering av kandidater. Det finns en mängd olika typer av personlighetstester. Ofta handlar de om att kategorisera ditt sätt att tänka och fungera i en grupp. I dag görs personlighetstesterna i ett ganska sent skede i rekryteringsprocessen när kandidaten redan har kostat tid och resurser för det rekryterande företaget. Bobo Seifert menar att det är slöseri med både kandidatens och företagets tid. Har man analyserat sig själv och kommit fram till att man har, enligt Hermann Institutes terminologi, en ”gul” profil (intuitiv, holistisk, konceptuell och sammanfattande) passar man förmodligen inte som väktare och en ”blå” personlighet (saklig, logisk, analytisk och kvantitativ) har sällan något att hämta som kreatör på en reklambyrå. Om arbetsgivarna från början slår fast vilken typ av personlighet de söker blir anställningsprocessen mycket effektivare.

– Samma sak gäller företagen. Om man vet vilken profil ett företag har kan det ge en fingervisning om kandidaterna passar in där eller inte.

I rekryteringsprocessen är det vanligt att arbetsgivaren skapar en jobbprofil på den nye medarbetaren genom att denne svarar på ett batteri med frågor. Hur beslutsmässig och vilket kontrollbehov ska den nye medarbetaren ha? Enligt Joakim Barneus, vd för Lasso Recruitment, är det vanliga att man sållar fram en kravspecifikation och sedan försöker matcha den med olika kandidaters profil. Han menar dock att det i dag saknas en standard för att kandidaterna själva ska kunna profilera sig inför en arbetsansökan. Men profilanalyser kan även fungera på det omvända sättet. Genom att analysera ett företags värderingar och profil kan du som arbetssökande hitta rätt arbetsgivare – och kanske ännu viktigare – undvika att hamna helt fel.

– När du har lärt dig vårt system kan du göra en enkel profil av företaget. Ericsson var till exempel ett högprofilerat blått företag tidigare, men är i dag mer åt det gul-blåa hållet. Det kan vara en hjälp och ett stöd, säger Bobbo Seifert.

Lennart Sjöberg är professor i ekonomisk psykologi. Han menar att metoden där man försöker matcha cv med arbetsgivarens kravprofil är dålig. Att jämföra olika cv är svårt och gör att man missar många bra kandidater. I stället håller han på att utveckla ett screeningtest där alla som söker ett jobb kan delta. På ett jämförbart och vetenskapligt sätt sållar man fram de mest lämpliga kandidaterna. Testet gör att samtliga kandidater kan jämföras med varandra på ett rättvist sätt. Enligt Lennart Sjöberg är det även möjligt att kompensera för de kandidater som försöker framställa sig i en onaturligt bra dager.

– Med cv-metoden får du en grupp med medelmåttiga och några riktigt dåliga kandidater. Det är livsfarligt. De företag som fattar detta har en stor konkurrensfördel när det gäller rekryteringen, säger Lennart Sjöberg.

Jörgen Lindqvist