25 Maj 2009 kl: 00:00

Bättre föräldrapolicy på hetaste byrån

I presentationen av Framtidens kvinnliga ledare i Shortcut Magasin smet ett fel igenom våra gedigna korrekturvändor. Karin Attorps på advokatbyrån Mannheimer Swartling, nummer 22 på listan, blev inte delägare efter bara ett års anställning på byrån, men efter bara ett år som delägare blev hon invald som delägarrepresentant i byråns juristutskott.

 

Juristutskottet består av delägare och biträdande jurister från byråns olika kontor samt personalansvariga för de biträdande juristerna, och har hand om rekryteringar, lönesättning och andra frågor som hör samman med juristernas anställningsförhållanden.

 

Nu jobbar Karin för att göra det lättare för de­­­­ anställda att kombinera rollen som småbarnsförälder med en karriär på byrån.

– Vi har en generös föräldraledighetspolicy som under viss tid, i kombination med föräldrapenning, ger rätt till 80 procent av ordinarie lön oavsett om den överstiger försäkringskassans tak eller inte. Vi ger också möjlighet till arbetstidsförkortning och till individuellt anpassad tjänstgöring med chansen att jobba hemifrån, ett utökat IT-paket och IT-stöd för detta samt ökat bidrag till hushållsnära tjänster.

 

Hur har ni kommit fram till de här lösningarna?

– Vi gör djupintervjuer med medarbetare som har kommit tillbaka från föräldraledigheten för att lyfta fram vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Det är ett ständigt pågående arbete att förbättra balansen mellan föräldraskapet och konsultrollens krav på tillgänglighet, och där ser vi att attityden från byrån, den enskilde medarbetaren och samhället i stort har stor betydelse. Inom byrån arbetar vi vidare med dessa attityder.

 

Berätta lite om advokatsamfundets mentorsprogram Sofia och din roll där!

– Programmet sträcker sig över ett knappt år. Jag nominerades som adept av en kvinnlig delägarkollega och har haft förmånen att ha Guntra Åhlund, vice riksåklagare, som mentor. På byrån är det ofta jag som handleder och coachar yngre kollegor, så det har varit oerhört lärorikt att få delta som adept. Det har varit inspirerande möten och oerhört givande att få ta del av Guntras gedigna erfarenhet av chefskap och jag har samtidigt fått insikt i en annan del av juristvärlden.  

 

Vilka är dina styrkor som ledare?

-Jag är engagerad och inspirerande, prestigelös och lyhörd för andras åsikter och idéer, men samtidigt ansvarstagande och tydlig i min handledning och feedback.