Avstår lön – för att kunna betala sina medarbetare
30 Nov 2018 kl: 00:00

Avstår lön – för att kunna betala sina medarbetare

Bland företagare uppger 46 procent att de en eller flera gånger har fått avstå lön för att kunna betala sina medarbetare. Det visar en undersökning som Företagarna gjort bland sina medlemmar (totalt 4 884 svarade på undersökningen). En slutsats är att fenomenet är mer än dubbelt så vanligt hos de minsta företagen.

Hanna Cederqvist, rapportskrivare och expert på Företagarna, säger i ett pressmeddelande att många företagare känner en stark lojalitet mot sina anställda.

– Samtidigt är de extremt fokuserade på att lyckas i sitt företagande. Då är man ofta beredd att låta sig själv få lite mindre för att klara av sina mål, säger Hanna Cederqvist.

Förutom att det kan bli svårt att få ihop vardagsekonomin säger Hanna Cederqvist att det kan slå extra hårt om man blir sjuk.

– Om det blir en långvarig ekonomisk svacka kan det leda till att företagaren lever utan lön under en längre period. Förutom att det blir svårt att få ihop vardagsekonomin är det något som kan slå extra hårt vid sjukdom då den sjukpenninggrundande inkomsten blir lägre till följd av utebliven inkomst, säger Hanna Cederqvist.