24 Feb 2010 kl: 00:00

Att välja språkkarriär

Studenter som går sista året i sin språkutbildning ser ofta ett begränsat utbud av karriärmöjligheter framför sig. Några kan ha turen att få jobb på den internationella avdelningen eller exportavdelningen i någon stor organisation, andra kan få fortsätta att använda sitt språk dagligen, helt enkelt eftersom de arbetar utomlands, men inom ett helt annat område. Några få talanger kan komma att ingå i ”elitförbanden” av konferenstolkar där den höga stressnivån i tolkburen ofta kompenseras med motsvarande höga löner. Hur som helst, ovanstående exempel till trots, de flesta lingvisterna har i regel två vägar att gå: undervisning eller översättning.

1. Professionell översättning kräver en unik kombination av kunskaper som måste erövras under många år, genom djupgående studier och/eller erfarenhet:

• kännedom om kulturen och samhällslivet i det land där målspråket talas,

• absolut förstklassig förmåga att skriva på det egna första-språket,

• förståelse för den språkliga strukturen och och de språkliga redskap som används, både i käll- och målspråk,

• fördjupad kuskap i ett eller flera specialämnen, t.ex. juridik, ingenjörsteknik, medicin, ekonomi eller PR/reklam.

A. Att vara frilansöversättare är en av de mest tillfredsställande arbeten man kan ha. Det är ett mycket rättvist yrke, hur man klarar det beror helt på de egna kunskaperna och ansträngningarna, det finns ingen att skylla på om något går fel, men samtidigt blir den egna framgången viktigare och mer värdefull.

Detta yrke kräver emellertid självdisciplin och ett bestämt förhållningssätt. Man arbetar i regel hemifrån, och även om det kan vara drömmen för många, för det med sig en del problem. De flesta frilansare saknar den sociala kontakten man får på ett kontor, och tryggheten med fasta rutiner. Det finns ingen självklar lösning på detta, den egna personligheten avgör om man kan jobba på och vara nöjd bara med sitt eget sällskap.

B. Att arbeta för ett översättningsföretag kan vara mer inrutat och inte så givande på den personliga nivån. Trots allt tycker många översättare att detta är ett ‘säkrare’ val. Man får lön regelbundet, företaget hanterar skatt och sociala avgifter, liksom juridiska frågor, det finns alltid projekt att arbeta med.

Bland nackdelarna kan nämnas bristen på frihet eftersom man har en chef (eller flera), man måste respektera arbetstiderna och företagets regler, det faktum att kvaliteten på ditt arbete påverkar kollegornas arbete, etc.

De flesta översättningsföretag föredrar att arbeta med frilansöversättare eftersom det ger dem möjlighet att välja de bästa personerna för respektive uppdrag. Sådana företag rekryterar hela tiden, men man måste vara försiktig med vilket företag man ansluter sig till.

2. Undervisning är också ett populärt val för nyutexaminerade lingvister. Även om det anses vara mer utmanande än att översätta, kan undervisning vara synnerligen givande. Man kan forma människors förståelse för en annan kultur, man får lära dem nya sätt att uttrycka sig på, och kan göra en påtaglig skillnad i deras liv.

Att få bevittna hur eleverna gör framsteg är lärarens främsta belöning. Den ekonomiska belöningen lämnar en del övrigt att önska eftersom lärarlönerna är ganska låga i de flesta länder. Det kan krävas lång tids erfarenhet innan man kan ro iland ett värdefullt universitetsjobb eller innan man tillfälle att undervisa för de riktigt duktiga, utmanande eleverna.

När man söker jobb, kan det faktum att man kan ett extra språk vara avgörande för om man får jobbet eller inte. Nuförtiden kräver de flesta företag att man kan ett främmande språk för att bli anställd.

På det personliga planet får man tillgång till en helt ny kultur om man lär sig ett nytt språk. Ett gammalt talesätt säger att ditt värde som individ ökar med varje nytt språk du lär dig. Tillsammans med språket får du också ett nytt tankesätt och en ny livsstil. Och när du besöker att annat land och talar ett främmande språk (helst det språk som talas i landet) kommer du att upptäcka andra fakta och värdefull information, du får ett fullständigare perspektiv på platser och människor som du träffar på.

Om du kan olika språk får du tillgång till otaliga tidningar, tidskrifter, filmer och texter. För att inte nämna Internet, att surfa på ett annat språk eller läsa de stora författarnas verk på originalspråket, du kommer att bli förvånad när du märker hur mycket av originaltexten som kan gå förlorat i översättningen.