8 Jan 2010 kl: 00:00

Att hantera svåra samtal

Många undersökningar visar att hantering av svåra samtal är en av de största utmaningarna för chefer. Chefers uppgifter består ofta av att skapa ett bra arbetsklimat och uppnå hög effektivitet. Genom sin chefskarriär stöter de flesta på medarbetare som på något sätt skapar problem och försvårar för hela organisationen att uppnå sina uppsatta mål. Här är några nyttiga och konkreta tips på hur du som chef kan hantera problem.

Att hantera problem är inte samma som att lösa problem. Är du en trygg och självsäker ledare klarar du av att hålla isär ”hantering av problem” och ”lösning av problem”. Vad tycker du skiljer dessa åt?

Fundera nu en stund på hur du gör i ett skarpt läge.

Inför samtalet

– Hur reagerar du inför ett problem som du behöver hantera?

– När hanterar du som bäst svåra samtal?

Under samtalet

– Är du tydlig med att berätta bakgrunden till problemet och hur du upplever det?

– Hur framför du budskapet?

– Förstår din medarbetare dig?

– Är du tyst och lyssnar på vad din medarbetare har att säga om problemet?

– Förstår du din medarbetares perspektiv?

– Vad försöker han/hon åstadkomma, utan att lyckas, som istället uppfattas av dig och andra som ett problem?

– Är din medarbetare medveten om hur andra i er organisation uppfattar problemet?

– Är du villig att skapa en win-win-situation?

– Vad behöver din medarbetare för att lösa problemet?

Efter samtalet

– Vet din medarbetare vilket stöd du som chef kan ge?

– Hur ger du positiv feedback när du upptäckt att medarbetaren försöker göra bra insatser för att lösa problemet?

– Hur belönar du dig själv för att du har agerat som en självsäker och respektfull chef, som hanterat problem på ett snabbt och effektivt sätt?

Chefsverktyg för att hantera svåra samtal/problem finns det gott om. Du behöver hitta ditt eget sätt att agera på och våga använda de verktyg du har.

”Hitta mitt eget sätt? Hur då?” tänker du kanske. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt skräddarsydda coachingprogram för chefer, där du bland annat kan träna självkännedom och hantering av svåra samtal.

Sist men inte minst: öva, öva, öva dig till framgång. Ju mer du ökar din självkännedom desto bättre hanterar du svåra situationer!

www.enida.se