8 Jan 2010 kl: 00:00

Att delegera!

”Vill jag få något gjort, gör jag det själv” är inte den optimala inställning när du är chef. Det handlar inte om att du ska göra allt jobb själv. Ditt jobb är att få dina medarbetare att göra sitt jobb, samtidigt som det är utvecklande och roligt för alla inblandade.

Fundera nu en liten stund på hur du gör när du delegerar? Inger du förtroende? På vilket sätt gör du det? Har du märkt att något fungerar bättre? Vad i så fall? Vad kan det bero på? Vad skulle du kunna göra lite bättre?

– Har du varit tydlig att förmedla vad som ska uppnås?

– Vet alla om hur resultatet ska se ut?

– Hur kan var och en bidra till att resultatet och målet uppnås?

-Har du berömt och lyft fram dina medarbetares kompetens?

– Har du tålamod att låta dina medarbetare lista fram de metoder och strategier som behövs för att uppnå resultatet?

– Hur och när övar du på tålamod?

– Är din personal med på de ramar och riktlinjer som finns och inom vilka arbetet bör genomföras?

– Vet dina medarbetare om vad som har gjorts tidigare inom samma område? Vad har ni lärt er av det? Vad skulle kunna undvikas denna gång?

– Vilka resurser finns till deras förfogande?

– Hur kan du hjälpa dina medarbetare? Har du frågat dem vad de vill?

– Hur visar du att du litar på dina medarbetare och deras expertkunskap?

– Hur kommer processen att dokumenteras?

– Hur behöver du följa upp arbetet och processen?

– Hur görs utvärderingen?

– Vem gör utvärderingen?

– Vem skriver slutrapporten?

– Hur kommer ni fira projektets slut?

– Hur kommer dina medarbetare att belönas?

Och slutligen: Hur belönar du dig själv? När du har agerat som en trygg chef och uppnått fantastiska resultat tillsammans med företagets mest talangfulla och motiverade team – ditt team!

www.enida.se