Att bygga framtidens städer kräver kreativitet och frihet
19 Dec 2014 kl: 00:00

Att bygga framtidens städer kräver kreativitet och frihet

Sweco planerar och utvecklar samhällen. Man erbjuder kvalificerade konsulttjänster rörande allt från byggnader och avloppssystem till avfallshantering och väg­nät. Helena Källerman är ansvarig chef för IT och samhällsutveckling, vilket är en allt viktigare och mer integrerad del av samhällsstrukturen.

Beskriv ditt ledarskap!
– Vi arbetar med att hantera stora informationsmängder i samhället samt visualiserar och tillgängliggör dem genom olika lösningar och IT-strukturer. Oavsett om vi digitaliserar ritningar eller bygger en informationsportal ser jag alltid till helheten. Detaljer och djup kunskap står mina medarbetare för. Jag fokuserar även på kommunikation. Ordval, kanal och mottagare är viktigt eftersom jag i dagsläget ansvarar för cirka 215 personer på 15 orter. Tydlighet och anpassning är nödvändig: vissa föredrar punktform, andra vill diskutera, någon gillar telefonmöten medan andra mejlar. Jag försöker vara lyhörd och skapa ett klimat som tillåter nytänkande och att gränser flyttas.

”Viktigt att koppla kreativiteten till verksamheten”

Hur började du här?
– Efter flera år på Läkare utan gränser, som bland annat projektledare med uppdrag i Sudan, Kenya, Uganda och Nepal, ville jag skaffa en bas i Sverige. Jag jobbade några år på HP, innan det dök upp en möjlighet på Sweco, som faktiskt samarbetar med Läkare utan gränser. Som ledare och medarbetare på Sweco får du stort utrymme att utvecklas, ta eget ansvar och vara kreativ vilket passar mig.

Har du några tips till framtidens ledare?
– Sluta med självcensuren. Du tjänar på att uttrycka dina tankar och idéer. Att stå för sina åsikter och vara kreativ är eftersökta egenskaper. Givetvis ska du inte göra våld på din egen person: vissa är pratsamma, andra tystlåtna. Som chef är det viktigt att både våga ta plats och att lyssna in omgivningen. Själv har jag fem syskon vilket påverkat min ledarstil, jag fick tidigt lära mig att samarbeta och göra min röst hörd.

Hur uppmuntrar du medarbetarnas kreativitet?
– Det finns ett stort utrymme att testa nya lösningar. Jag brukar uppmuntra konsulterna att pröva sina idéer på våra kunder. Nappar de och tycker att idén är bra finns det säkert utrymme att göra affär och verklighet av de nya tankarna. Det är alltid viktigt att koppla kreativiteten till verksamheten.