17 Apr 2009 kl: 00:00

Att berätta vad du gör

Det är det vanligaste sättet att svara på frågan men tyvärr också det sämsta sättet. Det stoppar nämligen möjligheterna att visa vem du är som person eftersom du berättar i vilket fack frågeställaren ska stoppa in dig i. ”Aha, ekonom. Ja det vet man ju hur sådana är.” När man redan vet allt finns inget mer att fråga om? Svaret dödar konversationen och du får ingen chans att skapa en relation och berätta mer om vad du kan.

Du är inte ditt jobb

Du är inte ditt jobb. Du är en varm, trevlig, glad, rolig människa. Du är inte som alla andra. Du är unik!

För tänk om du är ditt yrke och du blir av med jobbet. Då förlorar du dig själv. Det finns alltså flera nackdelar med att förknippa sig själv för starkt med sin yrkestitel.

Nu tänker jag visa en modell för att hitta ett bättre sätt att berätta vad du gör. Jag har lärt mig den av min gode vän Ibbe Gnem som bland annat håller kurser i att mingla och nätverka effektivt under namnet Alla kan mingla. Ibbe finns här på Shortcut.

1. Kom fram till vad du gör

Du bör alltså separera dig från ditt yrke genom att berätta vad du gör istället. Börja därför att fundera på vad resultatet av det du gör är. Låt oss ta exemplet ekonom. Nu gäller det att verkligen komma ned till kärnan.

Vad gör du?

Jag är ekonom. (Det här svaret kommer säkert fortfarande helt automatiskt.)

”Nej jag frågade inte vad du är. Jag frågade vad du gör?”

”Jag jobbar med siffror.”

Bra! Steg 1 är klart.

2. Gå på djupet

Sista steget är att komma ned till kärnan i det du gör. Ok. Du jobbar med siffror. Varför det? Varför ska man anställa en sådan som dig? Nu använder vi metoden varför-varför-varför för att hitta kärnan i arbetet.

”Varför jobbar du med siffror?”

”Någon måste ju ha koll på siffrorna.”

”Varför det?”

”Så att man vet hur företaget går.”

”Varför måste man veta det?”

”Annars vet vi ju inte om vi tjänar eller förlorar pengar!”

Vi stoppar där. Men fortsätt med varför, varför, varför ända till du inte kommer längre.

3. Formulera en ny fras

Nästa steg i övningen är att formulera kärnan i det du gör i en kort och intresseväckande mening. Resultatet kan då bli:

”Vad jobbar du med?”

”Jag har koll på varande krona som mitt bolag tjänar.”

Resultatet

Nu provar vi den nya meningen. Vad blir resultatet? Du blir inte längre instoppad i ett fack. Du vet att du hittat en bra formulering när folk blir intresserade och ställer följdfrågor: ”Jaha, vad spännande, hur gör du det?”

Jag har själv använt frasen: ”Jag hjälper folk få det jobb de vill ha.” och jag kan intyga att jag alltid har möts av intresse när jag använt den formuleringen.

Ibbe säger också att du i och med detta grepp förmedla känslor och inte bara ett yrke. Vad som händer då är att du får bättre kontakt med människor. Du skapar bättre relationer och öppnar upp för framtida affärsmöjligheter.

Vanliga misstag

Många klämmer in för mycket information i sin hisspresentation och frasen blir mer lik en affärsidé. Det blir bara tråkigt och krångligt. Syftet är att skapa dialog och interaktion. Berätta därför inte hur du gör det du gör. Det är en utmärkt följdfråga som du bär lämna till den du pratar med.

Undantag

Det finns fall då det är helt rätt att säga vad du är. Du kanske är ensam om ditt jobb i Sverige? Har du en spännande titel, kör på den! Men då ska den verkligen vara spännande.

En variant jag stötte på när jag gjorde denna övning med en grupp nya företagare tyckte jag också var ett bra undantag. En kille använde frasen:

”Jag är orakelkonsult.” Det vill säga Oracle-konsult, en konsult specialiserad på företaget Oracles produkter.

Den frasen glömmer jag inte i första taget. Som natt och dag mot att säga: ”Jag är databaskonsult”.

Ytterligare tips

Håll det kort! Behöver du mer än en mening begår du förmodligen misstaget att gå in på hur.

Det här var ett enkelt exempel. Jag är säker på att du kan skapa än mer spännande och intresseväckande presentationer. Passa också på att vara med i ”SM i hisspresentation”.