Arlas spännande resa mot framtidens mejeriindustri
4 Jan 2018 kl: 00:00

Arlas spännande resa mot framtidens mejeriindustri

Mejerikooperativet har inlett ett nytt kapitel berättar Arlas Vd Patrik Hansson. Med ny ledningsgrupp, stora satsningar på den digitala verksamheten och ett väldefinierat medarbetarlöfte välkomnas nya medarbetare in i en kreativ och utvecklande miljö där man fortsätter att arbeta för sina ägare: mjölkbönderna.

 Berätta om Arlas nya ledningsgrupp!

– För oss handlar det om att ledningsgruppen ska vara den bästa möjliga för Arlas framtid. Jag är övertygad om att en så diversifierad ledning som möjligt är fördelaktigt för alla företag, inte minst för ett globalt företag som Arla. Med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter i kombination med en jämn könsfördelning får vi ett vidgat perspektiv och fantastiska förutsättningar framåt. Vi kommer arbeta än mer fokuserat på våra huvudområden och jag känner mig trygg i vetskapen om att Arlas nya ledningsgrupp är rätt rustad för alla utmaningar och möjligheter som Arla står inför.

Hur ser Arlas huvudområden ut?

– Först och främst är det naturligtvis våra ägares intressen vi fokuserar på. Det är bondens framtid vi arbetar för i allt vi gör. Ytterligare ett huvudområde handlar om hälsoaspekten. Som Sveriges största matproducent är det vårt ansvar att underlätta för konsumenten att göra hälsosamma val. Vidare är hållbarhet en viktig punkt för Arla. Vi är alla rörande överens om att krafttag behövs för att vända klimatkrisen. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela den strategiska agendan och det finns en ärlig vilja om att tillsammans göra skillnad och värna om vårt klimat och framtida generationer. Ett ambitiöst mål som vi anser är fullt möjligt.

”Arlas verksamhet bygger på samarbete.”

Hur arbetar Arla med hållbarhetsfrågor?

– Det finns många fördelar med att vara störst, bland annat vår möjlighet att påverka. Problematiken med matsvinn ligger självklart nära oss och vi arbetar med frågan på flera sätt. Som exempel har vi inlett ett samarbete med Stadsmissionen som hjälper oss se till att eventuellt överskott kommer till nytta. Vidare arbetar vi tillsammans med förpackningsföretag och företag som sköter kylkedjan för att kunna förlänga hållbarheten på våra produkter utan att lägga till onödiga konserveringsmedel. Allt det här är frågor som vi får gehör för tack vare vår storlek och bredd. Nya idéer och kreativt tänkande har bättre växtkraft när goda förutsättningar finns. Något som vi eftersträvar att våra medarbetare ska uppleva varje dag.

Vem är Arlas framtida medarbetare?

– Eftersom Arla precis har påbörjat ett nytt kapitel välkomnar vi ambitiös kompetens som har ett innovativt tankesätt och som delar vår passion för att driva förändringar. En förutsättning för att vi ska kunna leverera på vår ambitiösa tillväxtagenda är att vi har en vinnande kultur där vi utmanar och utvecklar varandra för att hålla vårt kooperativ i framkanten av mejeribranschen, så vi kan skapa god tillväxt och sprida hälsa och inspiration i världen. Vårt arbetsgivarerbjudande bygger på vår verksamhets grundpelare: viljan att samarbeta. Vi erbjuder en unik möjlighet att ta steget in i ett företag där det bästa av två världar möts: ett väletablerat företag med storlek och resurser i ryggen samtidigt som vi är i en spännande uppbyggnadsfas där bland annat den digitala transformationen innebär många möjligheter. Här finns goda utsikter att uppnå sin fulla potential – oavsett om det är i Sverige eller någonstans ute i världen.