Arbetsplatsen från helvetet: Att gå vidare efter mobbning
23 Jul 2021 kl: 00:00

Arbetsplatsen från helvetet: Att gå vidare efter mobbning

Du kanske trodde att mobbning inte ägde rum efter högstadiet – men mobbning är inte bara något som händer på skolgården, utan är ett utbrett problem på arbetsplatser runtom i världen. Enligt den svenska forskaren Michael Rosander vill många som är utsatta för mobbning på arbetsplatsen inte inse det för sig själva, eftersom att det finns ett starkt stigma kring vuxenmobbning. Det är dock väldigt viktigt att kunna inse det för sig själv, eftersom insikt leder till att du kan konfrontera problemet och börja läka. Psykologen Sharie Stines skriver i ett blogginläggPsychCentral ned en antal frågor du kan besvara för dig själv om du är osäker på om du är utsatt:

 • Känner du dig isolerad, ignorerad eller förbisedd? Känns det som att alla vet en hemlighet om dig?
 • Är du osäker på vilka regler som gäller, men hamnar alltid i problem när du bryter en? Är repressalierna efter ett regelbrott värre än själva regelbrottet?
 • Behandlar personer dig respektlöst, nedlåtande och förolämpande?
 • Känner du dig förvirrad av hur andra behandlar dig?

 • Förlorar du dig själv och din röst på din arbetsplats? När du delar en av dina idéer, blir de konstant förbisedda eller avvisade?

 • Känner du dig som att du blir attackerad, men är osäker på vad du upplever och om det är verkligt?
 • Korrigerar dina chefer eller kollegor hur du pratar, hur du använder ord, eller känner ett behov av att poängtera att det du säger på något sätt är fel?
 • Himlar personer med ögonen, suckar otåligt eller på annat sätt förminskar dig när du pratar?

 

Om svaret på flera av dessa frågor är ja, så är du med stor sannolikhet utsatt för mobbning på din arbetsplats. Resultatet av långvarig mobbning på arbetsplatsen kan vara så extremt att du känner dig tvungen att sluta. Har man blivit mobbad bär man ofta på känslor av skam och skuld, vilket gör att det blir extra jobbigt att berätta för sina vänner och sin familj. Utöver detta bär man på ångest eller depression medan man försöker hitta ett nytt jobb.

Att läka psykiskt är en process som tar tid

Om du har blivit emotionellt nedbruten på din arbetsplats under en längre tid är det viktigt att du fokuserar på att bygga upp dig själv igen. Här är psykologen Sharie Stines bästa tips för att du ska kunna läka efter det trauma som mobbning innebär:

Utveckla ett starkt supportsystem
Du måste ha människor som älskar dig runt dig, som ger dig bekräftelse och tror på dig. Prata med personer som passar in på denna beskrivning om dina upplevelser, och tillåt dem att trösta dig.

Vägra skämmas
Det är kanske en klyscha, men den är sann: Det är inte ditt fel att du är mobbad. Om dina kollegor eller din chef vill förminska dig och få dig att se ut som en dålig människa – tillåt inte den bilden att definiera dig. Säg till dig själv att detta är en del av deras plan, och lämna dem bakom dig. Detta kan du göra både figurativt och i ordets sanna bemärkelse.

Låt dig själv känna
Våga känna smärtan som kommer av att bli utsatt för mobbning på arbetsplatsen. Att gå igenom känslorna av sorg kommer att hjälpa dig att må bättre. Det är väldigt sårande att bli avvisad och förminskad av kollegor eller ledning. Att tillåta dig själv att känna dig genom den smärtan kommer att hjälpa dig att till slut acceptera att detta har hänt dig.

Låt inte mobbningen definiera dig
Du är värdefull, och du måste intala dig själv att du är det tills att du kan känna det igen. Var fast besluten om att hylla dig själv, notera dina egna talanger. Om du upptäcker att du tänker negativa och nedlåtande tankar om dig själv – sluta. Eliminera alla inre kritiker i ditt huvud.

Utbilda dig själv
När du börjar läsa på om mobbning på arbetsplatsen kommer du att inse att problemen beror på en toxisk omgivning, och inte på dig. Det kommer att hjälpa dig att inse att det inte är ditt fel. Påminn dig själv om att personer som blir utsatta för mobbning på arbetsplatsen är kompetenta medarbetare, med etiska riktlinjer. Du utsätter inte andra för mobbning, och det säger något om din integritet och moral.

Skriv ett brev till mobbarna
Skriv hur du känner och stå upp för dig själv. Skriv detaljer, få med allt som hänt på papper. Du behöver inte att ge detta brev till någon, men det är definitivt läkande att låtsas som att du ska göra det. Genom att skriva processar du dina känslor. 

Gå vidare
Låt dig inte uppslukas av att du har blivit utsatt för mobbning. Hitta nya miljöer, och ta dig ifrån de destruktiva. Gör något annat med dina tankar och din tid än att fokusera på mobbningen. Livet är för kort för att hållas fängslad i en miljö som är destruktiv för dig. 

Kräv upprättelse från arbetsgivaren

Om du är utsatt för mobbning på jobbet ska du självklart också meddela ledningen, ditt fackförbund eller liknande. Det är viktigt att beslutsfattande personer blir medvetna om vad som försiggår på din arbetsplats. Din arbetsgivare har enligt svensk lag en skyldighet att förebygga och hantera situationer av mobbning på arbetsplatsen. Därför ska du först prata med din närmaste chef om vad du utsätts för, om du känner ett förtroende för hen. Om du upplever att det är chefen som utsätter dig för mobbning ska du kontakta dennes chef. Det kan kännas mycket svårt och skambelagt att föra problemet på tal med din chef – är detta fallet så kan du få hjälp med att anmäla genom att kontakta företagshälsovården eller arbetarskyddsfullmäktige. Ofta finns det formulär på arbetsplatser som du kan fylla i för att göra en sådan anmälan. 

Inför samtalet med chefen kan du förbereda dig genom att:

 • Skriva ned situationer du kan tänka på där du har blivit mobbad. Sammanställ eventuell kränkande e-post eller textmeddelanden du har fått. Genom att skriva ner och kunna visa upp sådant blir det du upplevt mer konkret. Du kan också lämna ditt skriftliga upplevelse till chefen redan innan mötet, så att hen är ordentligt förberedd för att ta tag i problemet.
 • Fundera över vad din målsättning är och vilka förändringar du skulle vilja se. Vad behöver hända för att du ska kunna gå vidare? Skriv upp dessa så att du har dem nära till hands under mötet. 
 • Tänk på att prata sakligt. Även om du har blivit mobbad av en person, undvik att prata kränkande om denne. Undvik att prata om hens personlighet, utan berätta sakligt om de situationer personen har utsatt dig för. Om du lägger ribban för samtalet här, är det mer troligt att chefen också bemöter dig sakligt. 
 • Tänk på att innan sätta en tidpunkt där du tycker att du och din chef senast ska återkomma till ärendet.

Om inte problemet åtgärdas eller tas på allvar ska du kontakta ditt skyddsombud, som har möjlighet att samråda med sin fackliga organisation. Om du inte har ett skyddsombud på din arbetsplats ska du kontakta ditt fackförbund. Kom alltid ihåg att du har rätt till att inte bli behandlad illa på jobbet och att det är nödvändigt att du står upp för dig själv. Även om processen att utreda och anmäla mobbningen känns psykiskt påfrestande är det oerhört viktigt för att du ska kunna gå vidare mentalt. Det kan också kännas som att ingen skulle tro på dig eller stå på din sida – det är fel. Du har ett skyddsnät runtom dig bestående av fackliga och statliga organisationer samt lagen på din sida, se till att ta hjälp av de organisationer som faktiskt finns där för att hjälpa dig. På så sätt får du både upprättelse och kan börja läka psykiskt. 

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att du blivit utsatt. Det finns arbetsplatser där ute med en sund och varm miljö, med anställda och chefer som skulle vara överlyckliga att få ha dig som kollega. För oss på Shortcut är detta en fråga som är oerhört viktig. Vi står alltid på din sida och hejar på dig. Skulle du vilja berätta din historia om att gå från en toxisk arbetsmiljö till drömjobbet? Mejla oss! Vi älskar att ta del av våra läsares upplevelser.

Text: Freja Öhlander

Övriga källor:
Michael Rosander & Stefan Blomberg (2019) Levels of workplace bullying and escalation – a new conceptual model based on cut-off scores, frequency and self-labelled victimization, European Journal of Work and Organizational Psychology, 28:6, 769-783

Arbetsmiljöupplysningen: Om mobbning

Arbetsmiljöverket: Kränkande särbehandling och mobbning

Arbetshälsoinstitutet: Gör så här om du upplever att du blir mobbad

Sharie Stines, PsychCentral: The trauma of Workplace Bullying