27 Dec 2008 kl: 00:00

Är jämställdhet en geografisk fråga?

Tidigare forskning har visat att det finns regionala skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor. Därför har forskare vid Örebro universitet fått 2,4 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att gå vidare och undersöka om det också finns skillnader inom arbetslivet.

 

Forskarna Agneta Blom och Berit Åberg, vid Centrum för feministiska samhällsstudier på Örebro universitet, ska studera mäns och kvinnor arbetsvillkor på olika arbetsplatser inom Åklagarmyndigheten. Avsikten är att se om det finns skillnader beroende på var i landet man jobbar, trots att det inte finns några formella skillnader i hur arbetet är organiserat.

– Hos Åklagarmyndigheten blev de väldigt intresserade av det här forskningsprojektet och såg det som en möjlig förklaring till skillnader som de märkt mellan olika arbetsplatser inom myndigheten. Det ska verkligen bli spännande att se resultatet tycker vi, säger Agneta Blom.