3 Nov 2008 kl: 00:00

Är framtiden här?

Kan det vara så att även de ekonomiska systemen försöker säga något till oss om behovet av förändringar?

När Volvo tycker att deras nya miljöbil inte säljer tillräckligt och därför lägger ner projektet

samtidigt som försäljning av miljöbilar ökar och Volvos försäljning av vanliga bilar minskar drastiskt.

Det är kanske hög tid även för större företag att lyssna till konsumenten.

I vårt moderna kommunikationssamhälle som Sverige byggt upp är det knappast tekniken som begränsar.

Aktuellt i dag den 3 november tog upp den minskade konsumtionen i USA. Människor är försiktiga med att spendera pengar eftersom de är oroliga för ekonomin. Den minskade konsumtionen sades vara ett större hot än det ekonomiska börsraset att få igång USA:s ekonomi igen..

Tänk om vi i Sverige skulle välja att sluta konsumera kortlivade julklappar som hela julruschen är uppbyggd på – hur går det då?

Är det ett paradigmskifte som skymtar eller är det bara vågor i ett ekonomiskt fungerande system?