Är du en dryg jävel på jobbet? Det smittar!
25 Nov 2015 kl: 00:00

Är du en dryg jävel på jobbet? Det smittar!

Ohövlighet på jobbet är enligt en ny svensk studie en av de största anledningarna till vantrivsel. Så långt inget nytt kanske, men om man inte gör något åt det så sprider det sig och kan utvecklas till ren och skär mobbning.

Första hjälpen: Så handskas du med giftiga människor.

Av de 6 000 personer som intervjuats i studien berättade tre fjärdedelar att de under det senaste året blivit utsatta för ohövlighet i någon form, så som att få rykten spridda om sig och bli utfrysta från möten. Forskarna bakom studien, som genomfördes vid Lunds universitet, menar att det är viktigt att bryta en ond ohövlighetscirkel på arbetsplatsen för att undvika att människor blir mobbade. Som bekant har ju människor en tendens att apa efter vad andra gör och ta efter dåligt beteende. Forskarna berättar också att ohövlighet inte alls är lika dokumenterat som mobbing.

Ett viktigt fynd är att dryga och elaka människor upplever ett starkare socialt stöd. Alltså att han som alltid ska rätta dig och skrattar nedlåtande inte är särskilt rädd för att chefen eller de andra ska reagera negativt. Det som började med en dryg hipster kan alltså tillslut omfatta hela kontoret, från stekare till miljövänner, och påverka både kvalitén på arbetet och arbetsmiljön. Vill inte folk gå till jobbet blir ju inget gjort.

Forskarna menar att det viktigaste för att undvika att det hela eskalerar är att få upp allas ögon för beteendet. När man ser saker från ett annat perspektiv så förstår man att det kanske inte var så roligt att hälla salt i Hasses kaffe ändå. Var snäll och sprid positiv energi istället. Namaste.