28 Apr 2008 kl: 00:00

Är din chef ett kontrollfreak?

‘——————————-

Självklart innebär chefsrollen ett rätt stort mått av kontroll. Men denna kontroll går ibland överstyr det vill säga chefen blir en kontrollchef och det kan innebära rätt stora påfrestningar på de anställda.

Hur många ja får du på nedanstående frågor?

1. Är din chef perfektionist med full kontroll på minsta lilla detalj?

2. Vill chefen helst att saker och ting helst ska utföras på det enda rätta viset (det vill säga på hans eller hennes vis)?

3. Har chefen svårt att ta kritik?

4. Gillar chefen mest de som är mest lika honom eller henne själv och som brukar hålla med?

5. Är din chef mån om att visa upp ett perfekt yttre (fasaden)?

6. Känns det som om chefen aldrig är nöjd, alltid finns det någonting som kan bli ännu bättre?

7. Verkar chefen ha svårt för att släppa taget om jobbet när han eller hon är ledig?

8. Är din chef extremt målmedveten?

9. Hatar chefen att misslyckas?

10. Driver chefen på både sig själv och andra lite för hårt emellanåt?

11. Har chefen svårt att lita på sina medarbetare?

12. Ogillar chefen kreativa och självständiga anställda?

13. Har din chef svårt att delegera?

14. Vågar du knappt säga att du inte håller med ?

15. Kommer din chef lätt i försvarsställning om han eller hon gjort fel?

Beräkna antalet ja och kika på alternativen nedan.

12- 15 ja

Din chef har stora krav på sig själv och ett mycket stort kontrollbehov.

7-15 ja

Din chef har medelstort kontrollbehov. Här någonstans hamnar många chefer idag.

0-6 ja

Din chef har ett lågt behov av kontroll.

Tips på hur du bättre hanterar kontrollchefer

Sätt din i chefens roll

Det är tufft att vara chef i dessa tider av krav på effektivitet och lönsamhet. Det är sannerligen ingen lätt uppgift att vara chef och göra många olika typer av medarbetare nöjda med sin ledarstil. Det som är för mycket kontroll för någon kanske upplevs som för lite feedback för någon annan.

Kontroll och låg självkänsla

Kontrollfreakar har ofta låg självkänsla – det vill säga bär med sig tankar om att man i grund och botten inte duger. Vilket ofta innebär att de känner sig djupt misslyckade som människor varje gång de misslyckas med något på jobbet. Därför är det så viktigt att de har kontroll för att undvika större fadäser. Helst vill de ju vara ”bäst” och ”perfekt” och det räcker ändå inte för att de ska leva upp till sina enorma krav på sig själva (och i förlängningen deras personal). Undvik därför att ta chefens kontrollbeteende personligt. Det handlar inte alls om dig utan bara om han eller henne själv och det är bara genom att de börjar ta eget ansvar för sin egen utveckling som förändring kan ske.

Informera mer själv

Du kan underlätta chefens kontrollbehov genom att du är den som ger rikligt med information om vad som händer. Då brukar chefen kunna slappna av och ge mer frihet efterhand.

Presentera gärna dina förslag skriftligt och ta saker och ting stegvis när du bevisat vad du går för. Då är det lättare för chefen att våga tro på att du också har koll på läget och därför kan han släppa taget lite.

Ge feedback till din chef

Försök att ha en rak kommunikation kring hur stor självständighet du behöver för att kunna prestera som bäst. Ge chefen feedback när kontrollen är på ”lagom nivå” ex ”Tack för att jag fick förtroendet att leda detta projektet – jag lär mig mest när jag får fria händer” eller ”kul att du hörde av dig både innan och efter mötet med nya kunden – det känns bra att du finns där vid min sida när jag ska ta nya utmaningar”. På så vis ”coachar” du chefen till att bättre förstå hur han eller hon ska göra för att leda dig till stordåd.

Om chefen har lågt kontrollbehov

Om din chef hamnade på väldigt lågt kontrollbehov i testen kan det vara av två olika huvudanledningar. Antingen kan din chef vara en person med god självkänsla och som verkligen litar på sin omgivning – vilket är toppen! Eller så handlar det om att chefen har helt enkelt inte bryr sig om sin uppgift kanske på grund av att han eller hon har halkat in på han eller hon har halkat in på ledarrollen mer eller mindre mot sin vilja.

Vad finns det för lärdom?

I allt som händer på jobbet (och i livet) finns det positiva och negativa lärdomar. Vad kan du lära dig av din kontrollerande chef? Vad är bra med hans eller hennes beteende och vad vill du absolut inte själv göra om eller när du själv tar över ledarrodret?

Är det helt fel – gör slut!Till syvende och sist handlar det om att du måste själv veta vad behöver för att trivas på jobbet. Och att ha en bra chef är en viktig del. Är det fel från början, ta inte jobbet. Eller om du har jobbat ett tag och försökt kommunicera med chefen och det inte fungerar, sök dig vidare till en annan avdelning – och chef – internt eller externt.

Text: Nina Jansdotter

Foto: Peer Eriksson

——————————————————-

Nina Jansdotter är beteendevetare, karriärcoach och författare som just nu är aktuell med boken ”Självkänsla på jobbet” (Prisma).

Du kan gå hennes gratis e-kurs på samma tema här >>