9 Feb 2010 kl: 00:00

Är det viktigt att mitt cv sticker ut visuellt?

Fågan:

Jag undrar hur viktigt det är att sticka ut rent visuellt i högen av ansökningar för att bli uppmärksammad?

Inom mitt yrkesområde ingår bland annat kunskap om layout och design. Appliceras detta i hög grad även i ansökningarna inom dessa yrkeskategorier och i så fall, hur stor roll spelar det i urvalsprocessen? Kan det rent av vara avgörande för om man går vidare till nästa steg eller ej?

Hälsningar,
Terése

Svaret:

Det visuella intrycket spelar en stor roll. Ett rörigt CV med olika typsnitt och teckenstorlekar ger ett slarvigt intryck. Detta är förstås än mer viktigt att tänka på om man söker ett jobb där man efterfrågar kunskaper inom området, men det är inte avgörande för om man går vidare i processen.

Har man intressanta erfarenheter i övrigt så värderas de högt. Ofta när man söker den typen av jobb ingår det att man får lämna arbetsprover och på så sätt kan arbetsgivaren kontrollera den sökandes kunskaper inom layout och design.