Antenn mot framtiden
18 Dec 2015 kl: 00:00

Antenn mot framtiden

Hanna Isaksson arbetar med att lyfta fram morgondagens radarlösningar.
– I framtiden är möjligheterna för digitala radar mycket större och det kommer att finnas en helt annan flexibilitet i de tekniska lösningarna. Det är otroligt spännande att försöka förutspå hur radarsystem kommer att se ut om 30 år, säger hon.

Temat i det här numret av Spirit är innovation och Saabs behov av medarbetare som kan ta företaget vidare in i framtiden. Redaktionen har stämt träff med Hanna Isaksson eftersom hon är en så bra företrädare för alla duktiga medarbetare som redan i dag är engagerade i den utvecklingen.
Det jobb Hanna Isaksson har i dag består i att sprida kunskap om Saabs framtidsstudier på radarområdet, inom affärsområdet Electronic Defence Systems med placering i Göteborg.
– Studierna försöker förutse hur produkterna och tekniken kommer att se ut i framtiden. Teknikutvecklingen gör att det finns allt mer lagringsutrymme och datorerna blir snabbare. För Saab innebär det att vi kan öka digitaliseringen, vilket kommer att betyda jättemycket för våra radarsystem, förklarar hon.

Hanna Isaksson har ett brett kontaktnät, hon pratar med systemingenjörer internt och med skolor och kunder externt. Ett exempel på det senare är Försvarets Materielverk, FMV.
– Vi för en dialog om FMVs behov för framtiden och ser hur de stämmer överens med Saabs planer. Den dialogen för jag också med våra europeiska samarbetspartners.
Intresset för fysik och teknik har Hanna Isaksson med sig från barnsben. Med en pappa som är civilingenjör och en mamma som är lärare i fysik och matematik, fanns det inte mycket som inte kunde förklaras hemma.
– Valet inför gymnasiet kändes självklart. Det blev det naturvetenskapliga programmet och därefter teknisk fysik på Chalmers tekniska högskola.
Under sista året på Chalmers inriktade sig Hanna Isaksson på antenner och höga frekvenser. Redan när hon tog examen 2007 hade hon tre jobberbjudanden. Valet föll på ett arbete som antennkonstruktör på Saab.
– Jag var fascinerad av hela radartekniken och antennerna kändes som ett bra ställe att börja på. Rent konkret innebar mitt första jobb att producera skisser som sedan simulerades i datorn med hjälp av ett elektromagnetiskt beräkningsprogram. Därefter tog vi fram hårdvaran, testade den och jämförde med de elektromagnetiska beräkningarna, förklarar hon.

”Det är otroligt spännande att försöka förutspå hur radarsystem kommer att se ut om 30 år.”

Hanna Isaksson gick vidare och blev systemingenjör med hela radarn som arbetsfält.
– Det var ett jättespännande steg för mig att ta. Jag fick jobba med på hela kedjan för Saabs radarlösningar.
Under de senaste åren har Hanna Isaksson testat flera olika roller.
– Jag känner mig lite som en praoelev, det är prova-på-möjligheten som är så bra på ett stort företag. Under ett års tid pendlade jag till exempel till Stockholm och jobbade som projektledare med offerter, vilket var helt annorlunda.
Det roligaste med att arbeta på Saab är ändå tekniken.
– Jag går igång på att förstå tekniken. Men här på marknadsavdelningen kan jag även använda min utåtriktade sida. Att ha den kopplingen gör jobbet väldigt roligt, säger Hanna Isaksson.

Dialog på tre plan
Arbetet med att locka de rätta medarbetarna till framtidens Saab består av tre delar.
– Först och främst måste vi arbeta för att de som i dag är anställda på Saab trivs och utvecklas. De medarbetare som trivs kommer att berätta om det för vänner och bekanta och då attraherar vi fler personer på ett bra sätt, säger Jennie Lenngren som arbetar med Talent Acquistion.
Saab kommunicerar även direkt med potentiella medarbetare, exempelvis vid studentmässor, där företag kan föra en dialog med unga som söker jobb.
– Vi vill berätta om hur Saab fungerar som arbetsgivare, vad vi erbjuder och vad vi ställer för krav, förklarar Jennie Lenngren.
Den tredje delen omfattar hela den tekniska industrins behov. Enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar kommer det om 15 år att saknas 30 000 ingenjörer i Sverige.
– Saab erbjuder mattementorer i svenska skolor, vi sponsrar arrangemanget IGEday (Introduce a Girl to Engineering Day) och ingår i flera samarbeten med grundskolor, gymnasier och universitet, säger Jennie Lenngren.

Att rekrytera kvinnliga ingenjörer är en utmaning. På Saab är jämställdhet och mångfald inte ett projekt – det är en del av företagets strategi.
– Målet är att Saab ska fortsätta vara ett framgångsrikt företag och då behöver vi fånga upp alla talanger som vi är i behov av, säger Jennie Lenngren.

Lediga jobb hos Saab