1 Mar 2008 kl: 00:00

Anställningsintervjuer i världen

Alla länder har olika krav för en framgångsrik anställningsintervju. Här nedan följer experternas viktigaste råd om du vill söka dig utomlands.

Finland

Anna Hellerstedt, Exportrådet i Finland

”Här i Finland ställer man relativt ofta krav på flytande kunskaper i tal och skrift i finska, engelska, och även i svenska. Lediga tjänster annonseras antingen på nätet, i tidningarnas arbetsplatsbilagor eller via rekryteringsfirmor. Går man igenom den första intervjun återstår ofta ytterligare en eller två intervjuer och ibland, beroende på nivån på tjänsten, görs personlighetsanalyser och olika typer av kapacitetstester.”

Storbritannien

Lena Westling Seljee, Arbetsförmedlingen utland:

”Man kan vara något mer konservativ i Storbritannien beträffande klädsel på arbetsplatsen. Om du kan ställa upp på en intervju i Storbritannien med kort varsel på egen bekostnad (tyvärr är det få arbetsgivare som bekostar intervjuresor) och kanske har löst en del av de praktiska problemen, är det en fördel att kunna uppge detta klart och tydligt i ansökan. Tillsättningen av jobben kan ske snabbt och utan hänsyn till någon ’sista ansökningsdag’. Skicka därför ansökan snabbt.”

Danmark

Magnus Granlund, managementkonsult, Danmark

”En dansk arbetsgivare förväntar sig att man tydligt framhäver sig själv och sina starka sidor. Man bör också känna till att anställningsförhållandena till stor del regleras av avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte i lag. De danska anställningsförhållandena är därför i många avseenden mer individuella än de svenska och det finns ett större förhandlingsutrymme mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket kan vara bra att känna till. Jämfört med Sverige är det också betydligt enklare att bli uppsagd från sitt arbete i Danmark.”  

Tyskland

Janna Lundqvist, Exportrådet

”I Tyskland är intervjusituationen mer formell än i Sverige. Man tilltalar inte varandra med förnamn och det är viktigt att man använder rätt titel, som till exempel Herr Doktor, om personen man pratar med har doktorerat. Det mer formella förhållningssättet innebär att det är mindre vanligt med frågor om privatliv och fritidsintressen och mer vanligt med olika typer av tester. Fortfarande ansöker man inte alltid online till en tjänst utan det är vanligt att man skickar sina underlag i fysisk form i en speciell kandidatmapp. Foto inkluderas i stort sett alltid i tyska ansökningar.”

Frankrike:

Lena Westling Seljee, Arbetsförmedlingen utland:

”I Frankrike är det vanligt att skicka spontana ansökningar till företag samt att utnyttja kontakter och nätverk. Utan bra kunskaper i franska är det svårt att få jobb. Anställningsintervjun i Frankrike är mer formell än i Sverige. Tänk på din klädsel och var väl förberedd. Det kan förekomma tester av olika slag om man söker ett kvalificerat arbete. Tänk på att arbetsgivaren inte ser som sin uppgift att ge dig en möjlighet att lära dig franska språket. Därför bör du undvika sådana argument i brevet och i intervjun.”

Italien

Margareta Appell, Arbetsförmedlingen utland

”De flesta intervjuer sker på italienska. I många provinser behöver du en speciell arbetsbok, Libretto del lavoro eller Scheda professionale del lavoratore för att kunna få – eller ens söka – jobb. Ta reda på vad som gäller i den region eller provins där du söker jobb. I Italien är det ännu vanligare än i Sverige att hitta jobb genom kontakter. Andra vägar är främst tidningar samt bemannings- och rekryteringsföretag. I Italien är klädseln väldigt viktig. Jag skulle inte komma till en intervju där utan matchande handväska och skor.”

USA

Jens Eriksson, karriärcoach:

”I USA bör man vara lite mer rättfram än hemma i Sverige. Överdriv inte, men uppträd självsäkert och lyft fram dig själv. I USA är det vanligt att man framhäver extraarbeten och sporter som man är engagerad i, till exempel ”Jag var tränare för ett barnlag i gymnastik i fem år”, det ger pluspoäng. Amerikanska arbetsgivare uppskattar också ett litet ”thank you”-brev när man har varit på intervju.”

Caroline Engvall,

caroline@mixmedia.se