11 Dec 2009 kl: 00:00

Anställningen är död

Jag träffar Mia Sandell från MIASNETWORKING på ett kontorshotell i Stockholm. Hennes dator har precis kraschat men hon ser ändå oförskämt glad ut. Därför är det lätt att tro henne när hon säger att hon njuter av sitt liv som frilansare. Mia har även grundat och driver i dag nätverket FreelanceSweden.

Mia ser bara fördelar med arbetssättet och tror att andelen frilansare kommer att öka stadigt. ”Nätverksekonomin är den nya ekonomin”, säger hon.

”Skulle jag skriva en bok om det här skulle den ha titeln: Anställningen är död! Det är kanske att hårddra det men jag tror att hälften av alla anställda i dag inte skulle behöva vara anställda. Att jobba med frilansare är även ett mycket bra sätt för företagen att reglera ekonomin när det går upp och ned.”

Mia definierar nätverksekonomin som ett sätt att aktiva söka nya kontakter och öppna upp för samarbeten. Det har blivit enkelt med nya verktyg och är ett mycket bra sätt att driva sin business på.

”När man tvingas öppna upp för samarbeten händer det grejer. I och med att man genom samarbete med andra frilansare kan plocka in exakt den kompetens som är bäst i ett uppdrag för en kund får kunden ett väldigt bra värde.”

Tidigare var Mia anställd men kände inte att hon fick tillräcklig utväxling för sin kreativitet och sitt kunnande i anställningen. Hon lät sin chef halvårsvis övertyga henne om varför hon skulle stanna kvar. Fem halvår lyckades han – i dag får han anlita Mia som konsult istället.

”Det blev stor skillnad när jag kom in som konsult. Man får en bättre relation till varandra när det finns blir mer distans och inget chef-anställd förhållande. Det blir lättare att fokusera på sakfrågan.”

Jag frågar Mia varför hon startade FreelanceSweden?

”Att arbeta som frilansare, egenkonsult, eller ha ett litet företag kan vara nog så tufft när det gäller att hinna med arbetsliv och privatliv. Man ska hitta nya uppdrag, utveckla sig själv, administrera företaget, fakturera, ha kul, umgås med familj och vänner, reflektera och få ny energi?

Syftet med FreelanceSweden är att hitta källor till ny energi, kompetensutveckling och möjligheter att göra affärer i den nya nätverksekonomin. Tanken är att erbjuda konkreta verktyg och arbetsmetoder och event där det kan uppstå fantastiska möten som leder till vänskap, nya uppdrag, nya insikter, ny kunskap och nya intäkter.

Ett annat syfte är att marknadsföra svensk kompetens internationellt. I FreelanceSweden är 30% av medlemmarna från andra länder och kommer in via Mias internationella nätverk. Intresset från utlandet är stort för svensk ledarskap, konst, design, teknologi och hantering av miljön. Det gamla sättet att driva företag fungerar inte lika bra längre, vi måste sälja vår kompetens på ett nytt sätt och våga dela med oss av vinsten och kompetensen, detta är en spännande utmaning som jag vill utveckla tillsammans med medlemmarna i FreelanceSweden.”

Vad är nytt med att frilansa?

Vad är då det nya? Frilansare har väl funnits hur länge som helst? Det nya tycker jag ligger i de flytande gränserna. Att gå in och ur anställning, driva sin firma vid sidan om och att ingå i mer eller mindre starka samarbeten. Fortfarande inget nytt. Men, att göra det som ett frivilligt val och inte som ett nödvändigt ont – det är det nya. Och det gäller inte längre bara fotografer och skribenter.

Faktum är att arbetsformen till och med fått ett eget namn. Det som förut gick under den tämligen osexiga benämningen FA-skattare, dvs en person som både driver eget och är anställd, har fått ett trevligare namn: Kombinatör.

Det är SCB som skapat namnet och anledningen att namnge gruppen är för att uppmärksamma den mer. Det är nämligen ett utmärkt sätt att skapa nya företag på. Att dra igång någonting vid sidan av en anställning kräver minimala resurser och kan göras i lugn och ro och är ett alternativ till att slå på stort från start.

Pelle Mårtenson

Aktuell med jobbskaffarboken ”Grattis – jobbet är ditt!