31 Okt 2008 kl: 00:00

Ändrad syn på miljöarbete

För miljöcontrollern Sofia Skoglösa har miljön alltid varit ett stort intresse. Redan på gymnasiet visste hon att det var det hon ville jobba med.

– Jag har alltid varit intresserad av hur vi samspelar med vår jord. Vi gör fotavtryck och påverkar jordens miljö hela tiden, men frågan är hur vi ska göra för att förändra så lite som möjligt?

Miljöintresset gjorde att Sofia valde att plugga kemiteknik med energi- och miljöinriktning på Chalmers. Efter examen hamnade hon så småningom i byggbranschen, på Skanska Sverige. Där är hon sedan fyra år tillbaka vice miljöchef och miljöcontroller, ett jobb som innebär att följa upp Skanskas miljöarbete, men också arbeta med strategiskt miljöstöd. Man kan säga att hon är ett miljöproffs – ingen entreprenör, men en akademiker med ett renodlat miljöjobb.

– Jag jobbar mycket med det industriella byggandet, med att titta på vilka nivåer vi kan lägga oss på för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, säger Sofia Skoglösa.

Ett av hennes stora projekt kallas Moderna Hus, där hon som miljöansvarig försöker hitta nya sätt att bygga fler­familjshus. Skanska har jobbat mycket med att få ner energiförbrukningen på Moderna Hus-projektet och Sofia försöker nu få husen Svanenmärkta.

– SIS, som tar fram kriterierna för Svanen, ser Moderna Hus som ett testprojekt för hur man kan få till en lägre energi­förbrukning i byggbranschen. De vill med hjälp av detta projekt hitta en standard för att Svanenmärka fler­familjshus. Det ska inte bara handla om Skanskas hus, vi vill bidra till en god samhällsutveckling.

Sofia Skoglösa är en tvättäkta miljövän, hennes engagemang tar inte slut när hon stämplat ut från jobbet.

– Jag försöker göra det jag kan: jag har köpt vindkraftsandelar för att få energi till mitt hus, jag har installerat en värmepump, jag kör miljöbil och köper kravmärkt. Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor, men i dag är det lättare än när jag var yngre.

Sofia tror att mediernas intresse för miljön och klimatet har gjort att ett grönt tänk inte längre bara är till för skogsmullar och hippies.

– Nu är man plötsligt inte den enda som pratar miljö och det är kul! Förr fanns det mer av en nidbild av folk som var miljö­intresserade men det har ändrats. Fast det är fortfarande lätt att man hamnar i det där facket ändå, framför allt inom jobbet – jag är tjej, ung och arbetar med miljö och det ger folk förutfattade meningar om vem jag är.

Att jobba för en hållbar utveckling inom byggindustrin är inte alltid det lättaste, berättar Sofia.

– Byggbranschen är väldigt konservativ. Att försöka ändra något tar väldigt lång tid. Men jag ser hur fler och fler inom byggvärlden börjar intressera sig för miljön, även om fokus fortfarande ligger på att skära kostnader.

Sofia Skoglösa ser det som en av sina stora uppgifter att få folk att förstå att man både kan spara pengar och göra något bra för miljön.

– Vi måste ändra vårt sätt att bygga hus och då är miljön en viktig faktor. Det är inte många som förstår att ekonomi, kvalitet och miljö går hand i hand. Att göra gott för miljön behöver inte innebära en merkostnad.

Ett annat miljöproffs som kan känna igen sig i det resonemanget är Linus Hasselström. Han är analytiker på miljöföretaget Enveco och i hans arbete undervisar han studenter i miljö­ekonomi. Då möter han ofta skepsis mot att en god ekonomi och ett bra miljöarbete går att förena.

– Pengar är bara ett instrument, ett mått på hur mycket resurser som finns. Det är klart att det finns ett egenvärde i att bevara naturen, oavsett om man kan tjäna pengar på det eller inte, men vi har en begränsad mängd resurser. Därför måste vi ofta göra prioriteringar och avvägningar. Miljöekonomi handlar bland annat om att väga nytta mot kostnad för olika åtgärder.

Linus Hasselström jobbar med att göra utredningar för myndigheter och organisationer som Naturvårdsverket och olika EU-organ. Han har precis avslutat ett projekt om hur turistindustrin drabbas ekonomiskt av Östersjöns miljöproblem. Att Linus valde att inrikta sig på miljö var inte en slump.

– Jag har alltid haft ett stort miljöintresse, även om jag inte direkt är någon naturmänniska. Miljön är en del av samhället och man kan tycka att det är viktigt att bevara en god miljö även om man inte är ute i skogen och plockar blåbär hela tiden.

Linus arbetsgivare har en tydlig miljöpolicy och jobbar för att vara ett miljöneutralt företag.

– Det handlar om att ta reda på hur mycket utsläpp vi som företag är ansvariga för och kompensera för det. Vi har köpt utsläppsrätter och så finns det planer på att investera i organisationer som odlar skog som suger upp växthusgaserna.

För Mattias Lindgren, miljöjurist på länsstyrelsen i Norrbottens län, handlar karriärvalet om ett brinnande samhällsintresse generellt.

– När jag valde miljöinriktning under mina studier så handlade det om att hitta en nisch som var på frammarsch. Jag är väldigt intresserad av samhällsutveckling, men har egentligen inte varit så inne på miljö tidigare. Men jag är mer av en miljökämpe nu. Jag har väl blivit visare med åren!

Miljöbranschen är rätt färsk och det är fortfarande vanligt att folk med miljönisch väljer att starta eget som konsulter. Men det har inte varit på tapeten för varken Mattias Lindgren, Linus Hasselström eller Sofia Skoglösa.

– Jag behandlar många ansökningar som utformats av små konsultbolag så jag ser varje dag vilka kompromisser som de behövt göra, berättar Mattias Lindgren.

– Jag har lyxen att jobba i en grupp med en massa kompetens, vilket gör att jag slipper slarva och ta genvägar.

Även för Linus Hasselström på Enveco Miljöekonomi är kollegornas breda kompetens en av de stora fördelarna med att jobba som anställd.

– Hos oss jobbar nationalekonomer, statvetare och miljövetare sida vid sida och man behöver den breda kompetensen inom det här området. Dessutom handlar mycket om kontakter i den här branschen. Det är nog svårt att få kunder om man kommer direkt från utbildningen och startar eget.

Trots att ingen av dem har satsat allt och startat eget så är både Sofia, Mattias och Linus ense om att det krävs ett brinnande engagemang för att ha deras jobb. De vill inte kalla sig för idealister, men ett starkt intresse är a och o. De är också ense om att miljöområdet har framtiden för sig och att det är värt att satsa på som student.

– Vi håller fortfarande på att utveckla vad uttrycket miljö innebär. Är det bara våra träd och blommor eller handlar det också om våra industrier, kraftverk och byggnadskonstruktioner? Det behövs mer kunskap och alla måste tänka till. Vi är medspelare i det här allihop, summerar Sofia Skoglösa.