”Alla är viktiga på Stretch, hierarki och titlar är förlegat”
20 Jun 2017 kl: 00:00

”Alla är viktiga på Stretch, hierarki och titlar är förlegat”

Stretch är ett nytänkande konsultföretag inom IT och Malin Anjou är vd för moderbolaget. Eller vad hon nu är. Hon menar nämligen att titlar inte är intressanta utan att hon jobbar där hon behövs för dagen. I skrivande stund är det investeringar och nya affärer som tar hennes fokus men en annan dag kan hennes roll se annorlunda ut. Detta är också kännetecknande för Stretchs dynamiska och öppna atmosfär.

På vilket sätt vill du bygga framgång?

– I grunden handlar det om att försöka förändra världen med hjälp av IT. Och i det ligger att generera affärsvärde i allt vi gör. Vi jobbar i en värld som är otroligt snabb i sin utveckling – därför är det viktigt att organisationen känner självförtroende och att medarbetarna har mandat att realisera sina egna idéer. Om vi utvecklar våra kunder utvecklar vi oss själva. Vår målbild är att vi alla kan bli lite bättre för varje dag.

Finns det en speciell kultur på Stretch?

– Verkligen, hos oss är hierarkier och titlar oviktigt. Alla får göra sin röst hörd. Vi har en organisation som vågar ta egna beslut. En dynamisk miljö där kollegor inte bara förväntas att komma med egna idéer utan också förväntas vara med och genomföra dem.

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor?

– Inte alls faktiskt. Jämställdhet och mångfald har kommit naturligt och är en del av vår kultur. Det är en ickefråga och vi har alltid sökt nya medarbetare utifrån principen ”vi rekryterar baserat på kompetens, och kompenserar baserat på prestation”. Därför sticker vi också ut i IT-branschen med att ha en organisation där fyrtio procent är kvinnor. Mixade grupper generar bäst resultat.

Vem är kollegan som trivs med att jobba på Stretch?

– Jag tror att det är en person som gärna jobbar med nya människor och miljöer. En doer med ett eget inre driv för att utvecklas, har egna idéer men också ser till att genomföra dem. Våra grundvärden är nyfiken, omtanke och resultat. Så man bör vara nyfiken på att lära känna andra och lära sig nya saker. Känna omtanke för andra men också ha en förståelse för att resultat är viktigt.