Åker barnlösa män räkmacka till jobben?
16 Okt 2015 kl: 00:00

Åker barnlösa män räkmacka till jobben?

I sin doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet har Kin Andersson undersökt hur lätt respektive svårt olika individer har att komma tillbaka till arbetslivet inom 15 månader. Detta efter att de förlorat jobbet som en följd av nedläggning.

Totalt följdes 200 personer som fick sex månaders uppsägningstid. Avhandlingen visar att de som utvecklats mest och fått ta egna initiativ hade lättast att få ett nytt jobb. En annan sak som spelade en stor roll i hur väl personerna lyckades var familjesituation. Män utan ansvar för barn stack då ut som väldigt framgångsrika i jobbletandet.

– Det var mer än nio gånger troligare att en person som fått ett jobb igen var en man och inte en kvinna. Det var mer än sju gånger troligare att personen inte hade ansvar för barn, kommenterar Kin Andersson.

Hon utvecklar:

– Skillnader mellan könen kan till exempel ses utifrån att kvinnor ofta tar ett större ansvar för barnen. Det gör att de har svårt att pendla eller ta ett jobb med obekväma arbetstider. Fast undersökningen visar också att kvinnors och mäns sätt att söka jobb skiljer sig åt. Kvinnor kanske behöver mer stöd än män i att utveckla personliga och aktiva strategier. Det kan till exempel handla om att använda sina nätverk i större utsträckning.