Akademiker mer långlivade
10 Okt 2013 kl: 00:00

Akademiker mer långlivade

Du som pluggar på högskola eller universitet kan inte bara njuta av dina kunskaper i form av en förhoppningsvis blomstrande karriär och många intressanta samtalsämnen att plocka fram runt matbordet, det är också högst troligt att du kan njuta av livet i största allmänhet rätt mycket längre än den som inte läser vidare efter gymnasiet.

Enligt SCB lever nämligen akademiker i genomsnitt fem år längre än den som bara har grundskoleutbildning, och skillnaderna ökar.
Tydligast märks utvecklingen för kvinnor, där skillnaden har ökat med ungefär nio månader åren 2000–2012.

I dag är den förväntade medellivslängden när man föds knappt 84 år för kvinnor och 80 år för män. Enligt SCB:s befolk­nings­prognos kan 90 år eller mer bli en typisk döds­ålder 2060, så det finns all anledning att lära sig allt man kan. Kunskapen ska förhoppningsvis hänga med ett bra tag framöver.