1 Mar 2008 kl: 00:00

Affärsresor hotar miljö och effektivitet

Det är Dagens Miljö som rapporterar om Ipsos Moris undersökningen bland 1400 affärsresenärer i sju europeiska länder som visar att ett minskat resande kan gynna både miljön och effektiviteten. De svenska affärsresenärerna är de inom EU som är mest medvetna om konsekvenserna av sitt resande. Samtidigt svarade bara 18 procent att de aktivt gör något åt sin oro – vilket är den näst lägsta siffran inom EU.

Av samtliga svarande ansåg 55 procent att en del av deras affärsresor var onödiga. 58  procent ansåg att affärsresor var ett bra sätt att umgås och 69 procent menade att den mest åtråvärda delen med resandet var att upptäcka nya kulturen. Hela 13 procent av de svenska undersökningsdeltagarna erkände att resandet faktiskt gör dem mindre effektivt.