19 Nov 2014 kl: 00:00

ÅF vill göra skillnad genom innovation

ÅF har minskat sina egna koldioxidutsläpp med 17 procent sedan 2011, bland annat genom att gå över till koldioxidfri el och använda mer miljövänliga transporter. Det är en bra siffra, men Nyamko Sabuni är långt ifrån nöjd.

– Som tjänsteföretag är vår egen miljöpåverkan ganska liten. Det är i vårt arbete som konsulter som vi har möjlighet att göra verklig skillnad. Vi ska hjälpa våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål genom att skapa nya tekniklösningar, säger hon. Bland hundratals aktuella exempel finns datorsimuleringar som ersätter fysiska modeller i industrin, en ny anläggning för kärnbränsleförvaring i Brasilien och ett IT-system för bättre fiskekontroll i svenska vatten.
– ÅF består av extremt kompetenta personer som drivs av att göra samhället lite bättre. Jag kände direkt att det här är ett företag som får saker att hända.

Hållbarhet från grunden
ÅFs hållbarhetsvision omfattar även den egna organisationen. Nyamko ser jämställdhet som en grundläggande faktor i ett hållbart företagande och har därför lanserat jämställdhetssatsningen EVEN ODDS. Där ingår bland annat ett Talent Management-program för kvinnliga ledare och ett mentorsprogram.

– Vi behöver tydligare strukturer för lön och karriärutveckling, det är en grund för att alla ska behandlas lika. Vi behöver också tänka på hur vi utformar våra jobbannonser för att öka mångfalden bland våra sökande.

Månad för kvinnor
När vi träffar Nyamko ska ÅF just inleda sin första Ladies Month, en del av EVEN ODDS som går ut på att bara kvinnor anställs under en hel månad. Målet är att 120 kvinnor ska ha blivit nya ÅF-medarbetare under september.

– Vi ville ta ett annorlunda initiativ som både syns utåt och sätter igång diskussioner om jämställdhet internt. Det har också varit ett sätt att driva förändring i vårt Employer Branding-arbete, för att lyckas måste vi ju få ännu fler kvinnor att söka sig till oss.

Reaktionerna har varit övervägande positiva, både från omvärlden och från de egna medarbetarna. Nyamko hoppas kunna bryta diskussionen om brist på kvinnliga ingenjörer genom att visa upp nya förebilder.

– Tänk dig 120 nyrekryterade ÅF-kvinnor samlade på en och samma bild. Vilken känsla!

Om ÅF
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi fokuserar på energi, infrastruktur och industri. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och kunder finns i hela världen. Det som gör oss unika är våra medarbetare, våra nätverk och branschens största erfarenhetsbank. Vi brukar sammanfatta det med: ÅF – Innovation by experience.
Antal medarbetare: Cirka 7 100 totalt varav cirka 30 procent utomlands.
Medarbetarnas bakgrund: Civil- och hög-skole-ingenjörer.
Kontakt: Läs mer på www.afconsult.com eller sök lediga jobb på www.afconsult.com/jobb