76 miljarder mer till mansdominerade yrken
30 Jan 2017 kl: 00:00

76 miljarder mer till mansdominerade yrken

Arbetar du inom ett yrke med majoriteten kvinnor? Då tjänar du i genomsnitt 5 300 kronor mindre än i ett mansdominerat yrke. Det visar en rapport som har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna, och presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby.

En strukturell löneskillnad innebär att den inte kan förklaras av sådant som krav i arbetet, arbetstagarnas prestation och skicklighet eller andra uppenbara skäl.

– Det är inte omöjligt att rätta till snedfördelningen, men det krävs vilja och att medel tillförs till kvinnodominerade yrken. Lönerna i kvinnodominerade branscher måste få öka i en snabbare takt än i de mansdominerade, kommenterade Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby i samband med att rapporten lanserades.

Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga. Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna anser att stat, arbetsgivare och fackförbund måste ta gemensamt ansvar för kvinnors och mäns lagstadgade rätt till lika lön för likvärdigt arbete.