23 Mar 2009 kl: 00:00

7 tips för att förändra beteenden

1, Påminnelser! Lappar, alarm på mobil, påminnelsesymboler. För att något ska ske automatiskt måste du komma på att, hur, när och var du ska öva på det nya beteendet. Övning ger färdighet och vana i det nya beteendet.

2, Någon att samarbeta med kring utmaningen. Ensam är inte stark. Ett teamarbete och vi-känsla inför att lyckas med något gör att man har någon att tävla och samarbeta med eller svara upp emot för att nå önskad förändring.

Fråga gärna Emma Pihl, Shortcuts expert, livscoaching.

3, En generös inställning mot dig själv i både utmaningens med- och motgång. För att göra det roligare och för att överhuvudtaget lyckas att stå ut i hela beteendeförändringsprocessen så behöver man få extra energi i medgång och behålla energin – eller åtminstone inte dräneras på den – i motgång. Räkna med att bakslagen kommer att komma och att det bästa du kan göra är att hantera dem, tillåta dem och ge dig på utmaningen ännu en gång.

4, Räkna framgångarna. För att göra det fördelaktigt att nå dit man vill så kan man använda sig av samma metod som man gör när man uppfostrar hundar. Man ger dem godis när de lyckas. Man uppmuntrar, ger fokus och bekräftelse i lyckandena. Det ger kraft och en behaglig känsla. Det gör att man vill ha mer kraft och mer behagliga känslor och fortsätter att göra likadant.

5, Planera övningar och träningstid. Schemalägg och iscensätt övningar och tid eller tillfällen att testa din nya förmåga. Om du söker dig till övningstillfällen går det snabbare att få nya beteenden till en vana och en rutin. Desto mer och oftare du övar ju snabbare kommer dina nya beteenden att fungera varje gång.

6, Förstå de naturliga och förväntade stegen. Processen för att integrera ett beteende går i många, små steg. Det första innebär att bli medveten om det nuvarande beteendet och om det önskade beteendet. På steg två kommer du på i efterhand att du just har utövat ditt gamla beteende. Steget därefter handlar om att komma på innan du har valt det nya eller det gamla beteendet och att stå med valet i din hand. När du väljer att göra det nya beteendet är det ofta förenat med ett obehag för att det är just nytt. En ovana. När du övat på det nya beteendet så mycket att det har blivit en vana har du med ens tagit klivet upp på nästa steg, där ditt beteende är behagligt men tankestyrt. När vanan blir så stark att du inte ens behöver tankestyra beteendet så sker det automatiskt. Beteendet är integrerat!

7, Självbild. Förändra din självbild, din syn på dig själv, så att det passar med ditt nya beteende. Om du vill bli mer noggrann och strukturerad men fortfarande ser på dig själv som slarvig kommer du att fortsätta att uttrycka och uppfatta ditt slarv. Förändra istället din självbild så att den blir en magnet för ditt nya, önskade beteende.