20 Jan 2009 kl: 00:00

7 sätt att sätta och nå dina karriärmål 2009

1, Tänk storslaget! Allt är möjligt. När du ändå ska jobba mot mål kan du lika gärna ta i så det ryker. Storslagna mål ger härlig inspiration och ett engagemang att ta dig vidare. Det är alltid en process att i tanken vänja sig vid tanken av vad man faktiskt vill och hur det livet kommer att bli.

2, Styrkan i att sätta mål. Det finns två strategier i att uppfylla mål. Det ena är att systematiskt sträva mot sina mål, steg för steg och sätta delmål och utföra aktiviteter för att ta sig framåt. Fokus på handling. Det andra sättet är att använda den mentala kraften och låta det hända. Att mentalt skapa sig bilden av vad man vill ska hända. Att låta det komma till sig. En kombination av de båda ytterligheterna ger det bästa av båda världar i resan att uppfylla dina drömmar.

3, Ha något inspirerande som du gör mätbart. Inspirerande formuleringarna och målbilder har en enorm kraft på oss både medvetet och omedvetet. Att sedan göra det inspirerande mätbart genom att sätta beting som svarar på någon av följande frågor; Hur mycket? Hur ofta? På vilket sätt? Vart någonstans? Hur många? Med vilken känsla?

4, Använd riktlinjerna för SMART. Smart är en instruktion som hjälper dig att sätta kraftfulla och inspirerande mål och hjälper dig att göra skillnad. Specifik, Var så tydlig som möjligt, exemplifiera, gör en klar målbild och ett så tydligt mål att vem som helst ska kunna förmedla det till någon annan. Målbild och mätbart. Skaffa dig en målbild till hur uppfyllt mål kommer att förändra ditt liv. Gör också målbilden mätbar. Attraktivt, sätt ett mål som är attraktivt för dig att uppnå. Något som du verkligen vill och något som du är beredd att verkligen sträva mot och jobba för att uppnå. Gör det till ett måste för dig själv att uppnå målet! Realistiskt. På samma gång som målet behöver ha höjd och vara attraktivt så behöver det vara relastiskt. Människan är en smart varelse och tror vi inte att något är möjligt så anstränger vi oss inte in i det yttersta för att uppnå målet. Tidssatt. Det krävs en helt annan intensitet för att uppnå ett mål som ska vara klart om en månad eller någongång i livet. Tidssättningen ger dig en signal om vad du behöver göra här och nu för att nå hela vägen fram.

5, Räkna framstegen. På vägen mot att uppnå dina mål kommer det alltid att finnas saker du ännu inte gjort. Att hela tiden fokusera på och titta på vad du har kvar kan få vem som helst att förlora lust och energi.

6, Ta myrsteg framåt. När man lär delfiner jobba ser man till att höja ribban så utmaningen alltid blir så stor att delfinen ständigt lyckas. Det gör att den fortsätter hoppa och tycker att det blir roligt då det är tätt mellan belöningarna. Det är självklart samma sak med oss människor. Naturligtvis har vi stort behov av att känna att varje utmaning tar oss i rätt riktning och att vi uppnår delsegrar istället för ständiga motgångar för att vi lagt ribban för högt.

7, Lär av både med och motgångar. För att ta dig från där du är idag till dit du vill komma kommer du både stöta på med och motgångar. Det klassiska är att lära av motgångarna men jag vill att du systematiskt tränar att både lära av med- och motgångarna. Medgångarna har massor att lära dig i syfte att få ännu mer framgång i ditt liv. Motgångarna utsätter dig för att behöva utveckla din kreativitet och utmanar ditt sätt att hantera dig själv. Motgångar är också startskottet för en tävling av att komma tillbaka på banan så fort som möjligt efter ett bakslag.

Emma Pihl, Professionell coach, inspiratör, författare och Shortcuts expert på Livscoaching Ställ en fråga till mig här!