7 sätt att locka fram kreativiteten
11 Okt 2013 kl: 00:00

7 sätt att locka fram kreativiteten

Nicolas Jacquemot är utbildad etnolog och journalist och jobbade som beteende­vetare i några år innan han bestämde sig för att byta bana och satsa på pr-branschen. För tre år sedan startade han en egen byrå, ett beslut han liknar vid att hitta hem.

 

– Jag hade ett jobb som man egentligen inte säger upp sig ifrån. Men jag behövde någonting mer. Jag ville ha större utmaningar och det fick jag. Som enmansföretagare är allting upp till dig själv. Oavsett om det gäller en pr-kampanj, ett press­event eller frågor om ekonomi måste du själv komma med idéerna och hitta lösningarna.

 

 

Parallellt med karriären i pr-branschen har Nicolas hunnit med att skriva en rad olika böcker, allt ifrån relations- och psykologiböcker till fack­-
litteratur. Att det även skulle bli en bok som be­handlar kreativitet bottnar i de nya utmaningarna han fick som egenföretagare. Efter att Nicolas startade eget blev han allt mer intresserad av vad det är som gör oss kreativa – och vad ordet verkligen betyder.

– Jag fann några olika böcker om kreativitet, men jag saknade en bok för alla. Det mesta var ­riktat till vissa branscher eller specifika ändamål. Men jag vill inte dela upp människan i en jobb­person och en vardagsperson utan utgå ifrån hela människan, vare sig du är lärare, sjuksköterska, IT-tekniker eller jurist.

 

Eftersom Nicolas är etnolog i grunden ville han utgå från människan som en historisk och kulturell varelse.

– Människan i sig har en kreativ drivkraft och vill framåt. Det är ganska tydligt, annars hade vi inte utvecklats. Vi mår bra både psykiskt och ­fysiskt av att vara kreativa. Sedan är det som med många andra mänskliga egenskaper att vissa föds med ett visst försprång. En del har lite livligare fantasi än andra, men det betyder inte att vi andra inte kan komma ifatt. Alla kan öva upp kreativiteten.

 

 

När Nicolas satte igång och arbetade med boken hade han en bild av att kreativitet är starkt kopplat till fantasi, glädje och lekfullhet. Men ju mer han grävde, gjorde intervjuer och research, desto tydligare blev det att ihärdighet, målfokus och självförtroende är minst lika viktiga delar i den kreativa processen.

– Det är egentligen ganska enkelt. Det räcker inte med att ha innovativa idéer, du måste hitta en röd tråd och fullfölja dem. Det är väldigt lätt att fastna på idéstadiet. För att kreativiteten på något sätt ska leda till en förändring behöver man kunna slutföra saker och våga tro på sina idéer. Därför är självförtroende och fokus otroligt viktigt. Hur många har inte en romanidé i boklådan? En stor del av Kreativitetskoden handlar om just detta, kreativa blockeringar.

 

 

Nicolas förklarar att boken vänder sig till alla som i någon form upplever att de vill bli mer nyskapande, eller helt enkelt har kört fast i sin kreativa process. Utifrån forskning, vetenskapshistoria och intervjuer med forskare, designers, konstnärer och lärare ger boken förklaringar till vilka delar som är viktiga för kreativiteten och hur du in din vardag och ditt yrkesliv kan släppa kreativiteten fri.

– Alla människor har idérikedomen inom sig. Men ibland kör man fast i gamla invanda mönster. Min poäng med boken är att ge underlag och ­verktyg till alla som vill förlösa sin kreativitet.

 

 

KREATIVITETSKODENS 7 DELAR ENLIGT NICOLAS:

 

Nyfikenhet. Nyfikenhet är viktigt för att utvecklas på kreativitetens område. Vrid och vänd på problem och utmaningar – se bortom nästa hörn.

 

Inspiration. Hitta det som inspirerar dig. Utgå från dig själv och din vardag. Det kan vara musik, film, litteratur, upplevelser, resor, natur, människor, ditt jobb och dina fritidsintressen.

 

Motivation. Motivation hjälper dig att utveckla din kreativitet. När man är motiverad använder man sina ­personliga resurser och söker ­efter nya idéer och lösningar.

 

Lekfullhet. Kreativiteten frodas som bäst när man upplever positiva och glada känslor, därför är lekfullhet en viktig del i kreativitetskoden. Bejaka dina busiga, fantasifulla, humoristiska och lekfulla sidor – även i jobbet.

 

Hämningslöshet. Våga följa de tankar och impulser som uppstår, även om de känns galna och omöjliga. Lätta på kontrollen och var inte rädd för att sticka ut.

 

Ihärdighet. Att inte ge upp är viktigt för kreativiteten och för slutresultatet. Ha tålamod, även i stunder när du är oinspirerad eller när allt känns omöjligt. Utveckla tekniker för uthållighet.

 

 

Målfokusering. Att formulera realistiska mål och delmål är viktigt för att få struktur i den kreativa processen. Fokus på målet hjälper dig också att fortsätta när tvivel och osäkerhet uppstår.

 

 

Läs också:

Tänk det otänkta och upptäck en ny värld

En kreativ start på dagen

Har du en mitt i karriären-kris?