7 sätt att klara ”för stora” utmaningar
9 Apr 2016 kl: 00:00

7 sätt att klara ”för stora” utmaningar

1. Begränsningen sitter i tanken till största del. Tänker vi att något är omöjligt eller förstorar upp allvaret i någonting så förlorar vi fokus på uppgiften. Rädslan för misstag och den stress som felaktiga föreställningar skapar leder till att vi begränsar oss och hindrar oss från att prestera så bra som vi egentligen kan.

2. Fokus på delsegrar. För att underlätta vägen mot målet är det också bra att dela upp hela den långa vägen dit i olika delmoment. Ju större och mer utmanade målet eller arbetsuppgiften är, desto mindre behöver avstånden mellan möjlighet till delsegrar vara. Att hylla sig själv och samla goda erfarenheter längs en brant uppförsbacke stärker och hjälper längs vägen.

3. Sänk ribban för vad som är godkänt. I processen när du letar delsegrar kan du också sänka ribban för vad som är godkänt. Ha fortfarande kvar riktningen mot det fullständiga målet som du vill uppnå, men nöj dig med ett resultat som är uppnåeligt. Exempelvis, att klara av tio delsegrar och lära dig fem nya saker. Med en sådan nivå för godkänt blir det betydligt lättare att närma sig målet och känna sig som segrare längs vägen.

4. Skaffa ett alternativt fokus till prestationen. Är det så att du har ett riktigt stort och svårt mål eller en arbetsuppgift som känns näst intill omöjlig så underlättar det att du fokuserar på något annat än på prestationen i sig. Det brukar vara till fördel att fokusera på vad man kan lära sig, på att kartlägga vilka personer man kan fråga om hjälp eller fokusera på vilka stunder av härliga/behagliga aha-upplevelser som man har upplevt under uppfyllandets gång.

5. Skilj på person och prestation. Gör en tydlig skillnad för dig själv att prestationen är det du gör och personen är den du är. Det du gör kan värderas, betygssättas, underkännas och kritiseras men det du gör är INTE den du är. Du är du och har ALLTID ett hundraprocentigt värde. Låt inte ett prestationsförsök förstöra din dag eller din vecka genom att tvivla på det egna värdet på grund av ett otillfredsställande resultat.

6. Ha kul under tiden. En förutsättning för att klara svåra saker och göra livet lite lättare är att ha kul under tiden. Plocka isär uppgiften till så små saker som bara är möjligt. Förutsättningen för att klara svåra saker är att bryta isär dem till små beståndsdelar av hanterbara saker. Se det som är roligt längs vägen. Att känna glädje har en avslappnande effekt vilket gör att vi får tillgång till mycket större del av vår kapacitet och förmåga.

7. Kalla det inte svårt. Hjärnan har en förprogrammerad förmåga att anpassa sina försök när vi hör att något är svårt. Antingen spänner vi oss eller så låter vi bli att föröka med vår fulla kapacitet, det är ju ändå svårt. Spänningar av rädsla eller nervositet begränsar vår kapacitet och tankefokus. Kalla det istället utmanande, spännande, nytt, intressant eller något annat ord som påverkar hjärnan i en positiv riktning och hjälper dig att hålla fokus.