17 Mar 2009 kl: 00:00

7 ord att akta sig för

Hoppsan! Det du sa till kollegan togs emot helt annorlunda än vad du trodde. Förebygg missförstånd genom att lära dig vilka 7 ord som du ska vara försiktig med! emmapihl Alla har vi varit med om att vi sagt något och att någon annan tolkat det på ett helt annat sätt än vi önskade. Tydligheten i vår kommunikation och att vi väger våra ord utifrån vad vi vill att andra ska tolka och uppfatta är grundläggande för både intern kommunikation i dig (dina tankar) och extern kommunikation. (din omgivning). 1, Inte. Hjärnan tänker och skapar sin sanning utifrån bilder. Bilder går inte att skapa av negationer. Så att hjärnan gör sig bilden av vad den kan förstå och inte-ordet bli oförståligt för hjärnan. Berätta istället för hjärnan vad du egentligen vill ha. Vara lugn och trygg istället för att inte vara rätt. Vara glad och nöjd istället för att inte vara irriterad. Pröva dig fram men hjärnans fokus styr dig. 2, Men. Men är ett litet ord du bör vara vaksam på. Två meningar som sätts ihop med ett men kan helt förlora sin betydelse och innebörd om det inte sätts samman på rätt sätt. Se om meningen och dess innebörd kommer mer till sin rätt om du väljer att sätta och istället för men. 3, Man. Många människor skyddar sig själva, söker respons och godkännande med andra människor genom att skydda sig bakom epitet man. Istället för att jag verkligen står för det jag säger och tycker själv så gömmer jag mig bakom man. Man brukar ju tycka eller jag brukar tycka. Antingen är det jag eller någon annan men väldigt sällan man. 4, Aldrig/alltid. Du får vara försiktig när du pratar om att något alltid är på ett visst vis eller att någon aldrig gör eller säger något. Det är att sätta en människa i ett fack och skapa deras självbild av hur han eller hon tror de behöver vara. 5, Kanske. Ibland är det innebörden av ordet kanske du vill åt och ibland är ordet kanske något som slinker in utan att vi egentligen vill. Mottagaren uppfattar en otydlighet och en osäkerhet i framställandet av meningar med det ordet som kanske inte är ditt syfte. 6, Måste. Är det ett stimulerande och lustfyllt krav eller en betungande och jobbig instruktion till dig själv? Pröva vilken skillnad det får att byta ut måste mot vill. Det är faktiskt så få saker vi måste så slit inte ut det ordet i onödan då det påverkar oss mer än vi tror. 7, Försöka. Återigen ett ord som signalerar på osäkerhet och signalerar att personen som säger något han eller hon ska försöka inte själv är säker på att resultatet kommer att bli lyckat. Hur ska då du veta det och våga tro på det? Med övertygelsen om att vi ska något går vi in med helt annat energi och kraft än vid ett lamt försök. Fråga gärna Emma Pihl shortcuts expert på livscoaching. Ställ en fråga till Emma – Klicka här! Tidigare frågor till Emma: Tappat tron på mig själv … Bita i det sura äpplet … Hur ska jag hitta balansen? Hur ska jag hjälpa min dotter? Jag är rädd att dö … Fejkar mig genom livet… Ensam när barnen flugit ut? Ingen plats för mig. Balan… Prestationsångest Gå till Shortcuts expertpanel! (www.shortcut.nu/expert) Emmas tipslistor: 7 sätt för att nå framgång 7 sätt att sätta och nå dina karriärmål 2009 7 sätt att vända negativa tankar 7 tips för att klara ’för’ stora utmaningar