6 tips – Så får du cred för din idé
20 Nov 2011 kl: 00:00

6 tips – Så får du cred för din idé

I flera dagar har du förberett mötet. Nu sitter du i konferensrummet och det är dags att lägga fram fakta och förbättringsförslag. Det är då det händer. Kollegan, som du tog en kaffe med i morse, tar till orda. Ut kommer dina ord – och din poäng!

– Många tar åt sig äran av andras idéer utan att ens tänka på det. Med rätt förberedelser behåller du poängen själv, säger Ann Falkinger, föreläsare, coach och författare till boken Förhandla, kvinna!


Undvik eko i mötesrummet

Under sina föreläsningar möter hon många som vill få bättre genomslag för sina idéer.
– Ett vanligt misstag är att man tror att ingen har förstått det man just har sagt. Det gäller inte minst kvinnor som gärna vill få ett direkt gensvar. Om det blir tyst i rummet har vi en förmåga att fortsätta prata och ju mer vi försöker övertyga desto tunnare blir våra argument.

Då är det lätt hänt att någon annan tar till orda och sammanfattar det du nyss har pratat om. Resultatet blir att Herr eller Fru Repeat snor åt sig äran och får ta emot alla ryggdunkningar. För att inte riskera eko i mötesrummet krävs vissa förberedelser. Först och främst måste du veta vad du vill ha sagt, därefter är det dags att formulera ett konkret förslag.

Övertyga med presentation och språk

– Du behöver inte presentera din idé som om den är det enda som gäller, men du måste få dina åhörare att förstå att det du säger är ett förslag – inte bara tomt prat. Inled exempelvis genom att säga ”Jag har ett förslag, det är att…” eller ”Ett alternativ kan vara att…” Tänk också på ditt språk. Ta bort alla tror, väl, kanske och lite. Det undergräver kraften i det du har att säga. Lägger du dessutom fram tre gyllene argument om varför din idé är bra är det lättare att övertyga de andra. När idén är formulerad och argumenten uppradade är det dags att sätta punkt, eller snarare frågetecken.

– Låt inte din idé hänga fritt. Om du formulerar ett tydligt förslag, ger tre goda argument och avslutar med en påhängsfråga, exempelvis ”Hur ser ni på det förslaget?” är du hemma. Då kan ingen annan komma och ta åt sig äran för din idé.

6 Tips – Så får du cred för din idé

1. Förberedelser
Tänk igenom vad du vill ha sagt och formulera ett konkret förslag. 70 procent av framgången i förhandlingar beror på hur väl du har förberett dig.

2. Inledningen
Börja med att slå fast att det du ska säga är ett genomtänkt förslag, inte något svammel från tomma intet. Inled med ”Mitt förslag är att…” eller ”En idé är att…”

3. Tretalet
Spetsa ditt förslag med tre argument, gärna ekonomiska sådana. Det mest effektiva sättet är att säga ”För det första…, för det andra… och för det tredje…”

4. Säkerheten
Undvik ord som kanske och tror, och våga sätta punkt. Babblar du på är det lätt att du tappar tråden och då kommer poängtjuven fram.

5. Frågan
Avsluta ditt förslag med en påhängsfråga, exempelvis ”Hur ser ni på det förslaget?”

6. Reparera
Är skadan redan skedd? Med humor går det mesta att rädda, så även din poäng. Ta tillbaka ditt förslag genom att säga ”Vad kul att du är på min linje, det var ju det jag nyss sa.