50% av våra jobb sköts snart automatiskt
4 Nov 2014 kl: 00:00

50% av våra jobb sköts snart automatiskt

En nyligen utförd granskning av arbetsmarknadens digitalisering visar att vartannat jobb är automatiserat inom två decennier. Det är Stiftelsen för Strategisk Forskning som har kikat närmare vilka grupper som påverkas mest av trenden. I somras kom resultatet, och på mässan Kunskap & Framtid, som äger rum den 14-16 november på Svenska Mässan i Göteborg, kommer studien att presenteras.

Dessa yrken är mest sannolika att ersättas av datorer:
• Bokförings- och redovisningsassistenter
• Maskinoperatörer
• Kassapersonal
• Försäljare inom detaljhandel
• Montörer
• Maskinförare
• Lokförare

När konkurrensen med datorer och system hårdnar lyfts egenskaper som empati, kreativitet och förhandlingsförmåga fram på arbetsmarknaden. Yrkesgrupper som präster, politiker, psykologer, lärare och jurister påverkas i mindre utsträckning av digitaliseringen i samhället.

– Den här studien är högintressant när man som ung funderar kring sin framtid. Vilka egenskaper och förmågor ska jag jobba med, vilka yrken är mer framtidssäkra än andra? Vissa jobb kommer bestå under lång tid, såsom polis, lärare och jurist, medan andra riskerar att på sikt ersättas av datorer, säger Fredrik Egelstedt, affärsansvarig på Kunskap & Framtid, i ett pressmeddelande.

Vill du veta mer? Här kan du läsa studien i sin helhet.