31 Aug 2010 kl: 00:00

5 värsta missarna på intervjun

Du har klarat dig genom den första biten och ska gå på intervju. Men hur går den till, vem kommer du att få träffa och kommer du att få göra något läskig test? Shortcut har tagit reda på hemligheterna bakom en lyckad jobb-intervju.

 

 

 

Vilket är det största misstaget jag kan göra?


 

 

Ett misstag som görs ibland är att man är motiverad till ett visst företag, men inte till rollen. Det händer då och då att en sökande upptäcker sådant i efterhand.
Carina Eriksson, personaldirektör, Microsoft

 

 

Att komma oförberedd till intervjun är aldrig bra – du måste kunna förklara varför du har sökt ett visst jobb. Det händer att kandidater som har sökt många jobb blandar ihop tjänsterna.
Camilla Hallberg, rekryterare, Tetra pak

 

 

De största misstagen du kan göra är att inte komma i tid, inte vara påläst om företaget du besöker eller att överdriva din kompetens.
Lars Hägg, HR-chef, Sas institute

 

 

Ett stort misstag är att man söker många tjänster på samma företag under till exempel en tremånaders­period. Det kan uppfattas som spretigt.
Sophie Stakston, Head of recruitment, Eon

 

 

Vem på företaget intervjuar mig?

 


 

 

Vi har flera olika modeller. Antingen intervjuar rekryterande chef, eller så sköts det hela via ett externt rekryteringsföretag. Vi brukar oftast intervjua en person åt gången – det blir bäst så.
Carina Eriksson, personaldirektör, Microsoft
 

 

 

Dels en rekryterare och dels den chef som du kommer att jobba för. Chefen kan tjänsten och rekryteraren är bra på att bedöma personligheten.
Camilla Hallberg, rekryterare, Tetra pak

 

 

Rekryterande chef och personalchef är alltid med på intervjun. Sedan träffar kandidaterna andra för rollen viktiga personer, bland annat blivande medarbetare.
Lars Hägg, HR-chef, Sas institute

 

 

Den rekryterande chefen och rekryteraren. Vi har valt att ha medarbetare som är specialiserade på just rekrytering.
Sophie Stakston, head of recruitment, Eon

 

 

Får jag något test eller någon uppgift?

 


 

 

Det är lite olika beroende på vilken tjänst du söker. Vid chefstjänster görs en mängd olika tester. För djupt tekniska tjänster krävs olika tekniska tester. Men proven är bara en pusselbit i det hela.
Carina Eriksson, personaldirektör, Microsoft
 

 

 

Som regel fyller du i ett personlighetsformulär online innan du kommer hit. Sedan används det som diskussionsunderlag i intervjun, där vi ger feedback på dina svar.
Camilla Hallberg, rekryterare, Tetra pak

 

 

Vi har ett test där vi gör en personlighetsprofil som kollar dina drivkrafter och eventuella svagheter. Det används främst som ett underlag för vidare diskussion.
Lars Hägg, HR-chef, Sas institute

 

 

Vi jobbar med kompetensbaserad intervjuteknik och ställer många frågor. Inför en av intervjuerna får man göra ett test på internet som vi sedan använder oss av.
Sophie Stakston, head of recruitment, Eon