5 tips – så vässar du din ansökan
28 Dec 2012 kl: 00:00

5 tips – så vässar du din ansökan

Det är viktigt att den som söker jobb försöker underlätta så mycket som möjligt för rekryteraren och den kommande arbetsgivaren, anser Hans Uhrus, kommunikationsspecialist på Uhrvis, med lång erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning bland annat från bemanningsbranschen.

 

Här tipsar han om hur du kan lägga upp ditt jobbsökande.

 

1. Strukturera brevet

Se till att ansökningsbrevet är snyggt uppställt och innehåller korrekt språk. Be gärna någon annan att läsa igenom allt innan det skickas iväg – du vill undvika onödiga korrekturfel som sänker ditt helhetsintryck.

 

2. Se över innehållet

Det ska framgå av brevet varför du söker jobbet. Det ska även innehålla en presentation av dig själv. Undvik att dölja dina tidigare arbetsuppgifter bakom fina titlar, det är bättre att skriva om vad du har gjort. Har du luckor i din meritförteckning så är det alltid bättre att skriva ut vad du gjort. Kanske har du varit på långresa eller haft en period av arbetslöshet och då är det mycket bättre att det framgår.

 

3. Ha en genomtänkt layout

Brevet ska vara intresseväckande och samtidigt ha en stilren formgivning. Ge inte ansökningsmaterialet för djärv utformning, såvida du inte söker ett jobb där just förmåga till kreativ formgivning efterfrågas. Dessutom bör inte ansökningsbrevet vara för långt. Det ska helst vara två sidor. Det kan vara trevligt att skriva om personliga intressen i brevet, men skicka inte med bilder där du utövar din hobby.

 

4. Tänk på mottagaren av brevet

Sätt dig in i den sits som mottagaren av brevet sitter i. När du läser hundratals ansökningar varje vecka gäller det att underlätta så att man snabbt hittar de viktigaste delarna först i ansökan. Om du söker ett utannonserat jobb börjar du förslagsvis med att berätta vad det är som gör att du söker just detta jobb. Vad är det som gör dig speciell för detta jobb, det vill säga, vilka fördelar kommer din framtida arbetsgivare ha av dig. Ditt cv ska inte bara lista meriter utan även allmän personlig information och ska vara lättöverskådligt. Det är även bra om du beskriver vad du uppnått på de olika jobben du haft. ”Under två år etablerade jag vår verksamhet i södra Sverige och uppnådde uppsatta resultat och vinstmål”, kan vara en distinkt beskrivning av vad du åstadkommit. All information skall vara tydligt kategoriserad med rubriker. Språket bör vara formellt med korta satser och inte alltid fulla meningar. I ditt cv lyfter du gärna fram de styrkor du har som du kommer att dra nytta av i just detta jobb.

 

5. Läs på om arbetsgivaren

Inför intervjun och även i ansökan är det viktigt att ta reda på fakta runt företaget eller organisationen som du vill börja jobba för. Tänk även på att intervjun ska präglas av en dialog där du förväntas både lyssna och berätta. Klädseln bör liksom brevet spegla jobbet du söker. Genom att vara väl påläst och förberedd i din ansökan och i intervjun ökar du chanserna att få ditt nästa drömjobb.