5 chefstyper och hur de vill styra dig
18 Mar 2014 kl: 00:00

5 chefstyper och hur de vill styra dig

Dagens chefskap handlar mer om personlighet än att passa in i en redan satt chefsmall. Det menar Emilie Ekvall, forskningsansvarig på ledarutvecklingsföretaget FaraxGroup. Hennes tips är att utnyttja din möjlighet att vara en frisk fläkt i organisationen och använda din ­personlighet för att skapa din alldeles egna ledarstil.

Det finns lika många ledarstilar som det finns chefer. Några av Sveriges vanligaste chefsstilar är idésprutan, förvaltaren, kompisen och trädgårdsmästaren. Det har FaraxGroup konstaterat genom sin forskning inom ledarskap.

– Trädgårdsmästaren är den vanligaste chefsprofilen i Sverige, det är en ledare som är duktig på att inspirera och skapa engagemang. Unga och nya chefer börjar däremot oftast sin karriär som kompisen, en chef som är mer relationsorienterad.

Någon ideal ledarstil finns det dock inte eftersom ledarskap i stor utsträckning är situationsberoende, i verkligheten följer få en enda inriktning.

– Det finns däremot några kombinationer som är vanligare än andra, och de olika ledartyperna representerar dessa. Vilka ledarstilar som är vanligast beror också på vilken organisation cheferna arbetar på. Till exempel är förvaltaren effektiv och framgångsrik när det gäller att upprätthålla en verksamhet, och i kombination med en idéspruta blir det ett bra ledarskap i många olika sammanhang. Det handlar mycket om personlighet, när vi gör tester och utvärderingar ser vi att personligheten korrelerar med hur man agerar som ledare. Hur man är som ledare beror också på samspelet med gruppen och jag brukar säga att man ska bygga sin ledarstil på de styrkor man har.

Hur ska man tänka som ung, ny chef?

– Jag tycker att man ska undvika att sätta en etikett på sig själv. Se till ditt uppdrag och din organisation och hur du tillsammans med gruppen kan nå era mål. Använd olika metoder som ett utvecklingsverktyg, inte som en stämpel. Titta på hur du uppfattas, om det stämmer med din egen bild och vad du kan lära av det. Vad vill du förstärka, vad vill du behålla och vad vill du slipa bort? De som lyckas i längden är de chefer med en tydlig grundstil och en god självinsikt och som kompletterar sina styrkor med andras. Det viktigaste är att söka feedback från många olika håll och se till att du tränar dig i olika sammanhang och med olika grupper.

 

5 av FaraxGroups ledarstilar

Idésprutan

Idésprutan är förändringsorienterad. Denna chef ägnar sig gärna åt brainstorming och vill hela tiden hitta nya sätt att utveckla verksamheten. Idésprutan startar massor av projekt, men slutför dem sällan. Dygnets alla timmar handlar om att förverkliga en dröm på jobbet.

 

Kompisen

Kompischefen är relationsorienterad. Han eller hon vill vara omtyckt av sin personal och är rädd för att fatta beslut som inte uppfattas som positiva. Många nya chefer är ”kompisar” i början av sin chefskarriär. De är osäkra i sin ledarroll och har svårt att lösa konflikter.

 

Byråkraten

Byråkraten är strukturorienterad. Han eller hon vill styra i detalj och har ett stort behov av att kontrollera att saker och ting sköts på rätt sätt. Byråkraten är noga med formalia och rädd för att göra fel. Det är en traditionell ledare som har svårt att förändra sig.

 

Trädgårdsmästaren

Trädgårdsmästaren är både förändrings- och relationsorienterad. Han eller hon är ofta visionär och ger sig gärna ut på korståg för sina idéer. Trädgårdsmästaren är duktig på att inspirera och skapa engagemang hos sin personal.

 

Förvaltaren

Förvaltaren är struktur- och relationsorienterad. Denna chef jobbar inte med förändring eller nytänkande, utan agerar inom ramen för organisationen. Förvaltaren tar god hand om människor och är en mycket bra chef vad gäller effektivitet, strukturer, rutiner och arbetssätt.