100 år tills lönerna är jämställda
30 Maj 2014 kl: 00:00

100 år tills lönerna är jämställda

År 2012 motsvarade kvinnors lön ca 92 procent av männens, och mellan arbetare och tjänstemän är lönegapet hela 50 procent. Skillnaderna tenderar dessutom att öka om ingen agerar, det visar LO:s senaste rapport: ”Hundra år av ojämlikhet”, som har undersökt löner och löneutveckling efter klass och kön. Rapporten pekar på att om inget görs kommer det att ta 100 år innan löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher utjämnas. Genom att öka kvinnors och arbetares löner med en procentenhet per år skulle löneskillnaderna dock försvinna om tio år.

– Hur stora skall löneskillnaden tillåtas bli? Med denna rapport hoppas vi från projektet att LO:s medlemsförbund inom och mellan sig kan börja diskutera löneskillnader. Ska det finnas löneskillnader? Hur stora ska de vara och vad motiverar löneskillnader? Förhoppningen är att rapporten kan fungera som ett underlag i en sådan diskussion, säger projektledaren Claes-Mikael Jonsson i ett pressmeddelande.

 

Lönefakta

 

Medellönen för arbetare är 23 500 kronor i månaden och för tjänstemän  33 700 kronor år 2012. Medellönen är alltså 43 procent högre för tjänstemän än för arbetare.

Bland samtliga anställda är medellönen 4 800 kronor högre för män än för kvinnor. Bland arbetare är skillnaden 3 100 kronor till männens favör och bland tjänstemän 7 700 kronor.

Lönerna skiljer sig även mellan olika sektorer, yrken, åldrar och regioner.  Klass och kön tycks dock vara gemensamma nämnare för alla löneskillnader.