Var femte svensk är helst sin egen chef
Din karriär 19 Dec 2022 kl: 16:18

Var femte svensk är helst sin egen chef

En av fem svenskar tycker att det är för många chefer på deras arbetsplats och lika många vill helst av allt vara sin egen chef. Det visar en Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat låtit göra.

Chefen har ett stort ansvar för de anställdas välmående på jobbet och många har starka åsikter om sin chef, visar resultatet av Kvadrats nya Sifo-undersökning där över 1000 tjänstemän tillfrågats. Hälften av de tillfrågade tycker att de har en bra chef och 80% är helt eller delvis nöjda med företagskulturen där de jobbar. Däremot tycker var femte att det finns för många chefer på arbetsplatsen.

Ett arbete känns lockande för en del av de tillfrågade. Var tionde svensk säger att de inte behöver någon chef och på frågan om man helst skulle vara sin egen chef svarar 17 procent ja.

Högst upp på listan över vad man önskar av en bra chef hamnar att få vara fri i sin yrkesroll, att få stöd i svåra situationer men även inspiration och någon som bidrar till arbetsglädje. Att ha en chef man kan lära sig av är viktigt för varannan person i undersökningen.

– Frihet är centralt för ett lyckligt yrkesliv och vi vet att lyckliga medarbetare presterar bättre. Därför är det chefens intresse att möjliggöra frihet. Men ökad frihet kräver också ökat ansvar hos den anställde, självledarskap och tillit till sina kollegor. Något som verkligen sattes på prov under pandemin, där många chefer säkert själva upplevde att deras roll utmanades, säger Isac Hellwig, ansvarig för Kvadrats Innovation och inkubatorverksamhet Inkubik.

Drömmen om eget företag
Var tredje (36 procent) person drömmer om att starta eget. De huvudsakliga drivkrafterna är att själva få bestämma vad de jobbar med, att ha mer frihet över sin egen tid och att förverkliga sig själv. De hinder man tycker står i vägen för att våga starta eget är den ekonomiska risk, brist på affärsidé och tajmning.

– Att få vara sin egen chef är drömmen för många. Ofta handlar det om att våga ta steget, framför allt ser vi i den här undersökningen att det finns många kvinnor och äldre som tvekar. Men, i princip alla av de hundratals egenföretagare som jag stöttat genom åren ångrar i efterhand att dom inte tog klivet det tidigare, säger Isac Hellwig.

Läs hela rapporten här.