Unga yrkesverksamma upplever att deras karriär hållits tillbaka pga pandemin
Din framtid 10 Jun 2022 kl: 08:17

Unga yrkesverksamma upplever att deras karriär hållits tillbaka pga pandemin

Att pandemin påverkat arbetslivet är ingen nyhet. Vi har omvärderat våra prioriteringar vad gäller såväl arbete- som privatliv och många upplever den mer flexibla arbetsplatsen som positivt. Nu menar dock flera unga att att deras karriär har påverkats negativt av pandemin, där just distansarbete är en av anledningarna.

The Great Re-evaluation är en ny studie som lyfter fram hur medarbetare och HR-chefer ser på arbetslivet sedan pandemin startade. Samtidigt som många uppger att de uppskattar en flexibel tillvaro visar studien att det finns utmaningar kopplat till distansarbete som företagen behöver förhålla sig till och arbeta med. Till exempel visar undersökning att det finns ett samband där de som jobbat heltid eller delvis på distans är mer benägna att byta jobb. Studien visar också att distansarbetet haft en inverkan på karriärutvecklingen, inte minst bland de som är i början av sitt arbetsliv. 

Närmare hälften, 42 procent, av studiens deltagare i åldern 18-34 upplever att både deras karriär och utveckling har hållits tillbaka på grund av pandemin. 60 procent menar att detta bland annat beror på att de har behövt jobba på distans. Detta skiljer sig mycket  jämfört med respondenter i åldern 45-54 där enbart 23 procent upplever att pandemin påverkat karriären. 

– Det är tråkigt att se att unga har påverkats negativt av distansarbete. För företagen och HR-avdelningarna är det därför viktigt att förstå varför distansarbetet kan leda till missnöje bland personalen och vidta åtgärder för att motverka detta. Exempelvis  genom att säkerställa att även de som arbetar på distans känner samhörighet med övriga medarbetare. Det är dock en komplex situation då studiens resultat även visar att flexibilitet för var arbetet kan utföras är viktigt hos medarbetarna, säger Maria Duni, nordenchef på Personio.

Vikten av feedback 
Att få uppskattning och återkoppling för det man gör på sin arbetsplats är viktigt, vilket bekräftas i studien, och är en kritisk faktor för att behålla medarbetarna. Återkoppling och medarbetarsamtal är dessutom ett tillfälle att som chef få möjlighet att stämma av med sina medarbetare, hjälpa dem att utvecklas, visa uppskattning och få en uppfattning om av vad de drivs av och vilka utmaningar de står inför.