Nova 111, Sveriges första evidensbaserade talanglista, är tillbaka!
Din framtid 30 Mar 2022 kl: 11:11

Nova 111, Sveriges första evidensbaserade talanglista, är tillbaka!

Den 7 februari öppnade anmälan igen till Nova 111 och i år kompletteras listan över Sveriges starkast lysande stjärnor upp till 35, med en lista för studenter! Detta är en ny form av talanglista som redan blivit en referenspunkt för att hitta dagens och morgondagens ledare i elva kategorier. Urvalsmetoden grundar sig i evidens och är utformad för att identifiera faktisk kompetens och potential, snarare än att resultera i ett register över redan etablerade branschprofiler.

I år är målsättningen att skapa två representativa listor, en över yrkespersoner upp till 35 och en över studenter. För att lyckas med det har Nova tagit fram en helt ny metod:

– Vi har nu vidareutvecklat och omarbetat vår utvärderingsmetodik från grunden och utnyttjar en evidensbaserad metod och digitala verktyg för att ta fram en lista värd namnet, säger Niklas Aubell, chef för Nova i Norden. 

www.novatalent.com/111/sweden

Sveriges första evidensbaserade talanglista – här finns 2021s lista

– Förra årets lista för professionals blev en succé, med profiler som Erik Martinsson från Svea Solar och Hayaat Ibrahim från Institutet Mot Mutor. Nova 111 tycks verkligen ha fyllt ett tomrum i näringslivet och detta gav oss motivationen att i år även utse Sveriges 111 främsta studenter. Det var också ur en studentlista som Nova en gång i tiden föddes, så det känns naturligt och extra roligt att inkludera de yngre talangerna, förklarar Niklas. 

Till skillnad från många andra talanglistor är Nova 111s process evidensbaserad. Vem som helst kan nominera en person som möter kriterierna, för att öka transparens och tillgänglighet. Metoden har designats för att eliminera godtycklighet. Samtliga deltagare går därför igenom en av Nova utvecklad urvalsprocess där prestationer, CV, videointervju, problemlösnings- och personlighetstest sammanvägs för att skapa en opartisk uppfattning om kandidaten. Modellen är utformad för att identifiera även ”dolda” talanger, vars prestationer ännu inte nått publik kännedom.

Det sista steget avgörs av en noga sammansatt jury, bestående av seniora branschexperter och HR-chefer med kompetens att identifiera och utvärdera talanger.

– Jämfört med andra listor skiljer vi oss åt på ett antal punkter, fortsätter Niklas Aubell:

1) Vårt accelerationsprogram för vinnarna. Vi stärker vinnarna genom att lyfta fram dem i och med att listan publiceras men framförallt genom att påskynda deras utveckling via till exempel exklusiva evenemang, utvecklingsmöjligheter och nätverkande. Nätverket som skapas genom att vi sammanför de 111 vinnarna med varandra, har potentialen att ta en person, eller idé, långt mycket längre än vad som hade varit möjligt utan dessa kontakter. 

2) Vårt nominerings- och ansökningsförfarande. Vem som helst, en chef, en kollega eller en stolt förälder får nominera personer till listan. Du kan till och med nominera dig själv! Vi vill med det öppna för ett så inkluderande förfarande som möjligt, som också ska bidra till en mångfald bland de sökande.

3) Vår urvalsprocess. Vi använder oss av en evidensbaserad urvalsmetod som väger samman resultatet från flera källor; cv-granskning, videointervjuer, problemlösnings- och personlighetstest. Vår modell främjar även att “dolda” talanger identifieras, de personer vars prestationer ännu inte nått kännedom hos den breda massan. Vi är helt transparenta med hur vi genomför vårt urval och alla som vill vara med på listan måste ta sig igenom samma process.

Nova – en historisk nytänkare kring talang

Nova grundades 1997 för att utmana den vedertagna normen för vad som sågs som en “topptalang”. En årlig talanglista med namnet Nova 100 lanserades. Personerna på listan var då studenter med hög potential att bli framtida ledare i sin generation. “Novorna” som de kom att kallas stack ut med sitt höga driv, personliga mognad och framförallt vilja att göra skillnad.

Nova 111

I Nova 111 använder Nova all den kunskap som utvecklats över 25 år från att identifiera, utvärdera och utveckla talanger. Ambitionen är att för vardera lista lyfta fram etthundraelva (111) av marknadens främsta talanger inom elva branschsegment eller studiediscipliner. Vem som helst kan ansöka eller nominera en kollega, vän, medarbetare eller familjemedlem som de tycker förtjänar en plats på listan. Du behöver bara klicka på den här länken och följa stegen för att nominera en person. 
Ansökan stänger den 17e april.

För att platsa på listan för professionals ska man vara yrkesverksam och vara 35 år eller yngre. De elva branscherna är:

 1. Telco & Media
 2. Software, Cloud & IT
 3. Healthcare & Life Sciences
 4. Public Service, Research & Education
 5. Management Consulting & Professional Services
 6. Investment & Real Estate
 7. Legal Services
 8. Financial Services
 9. Engineering, Energy & Others
 10. NGOs, Social Impact & Sustainability
 11. FMCG, Retails & E-commerce

Studentlistan delas även den in i elva olika discipliner och en kandidat måste vara 26 år eller yngre. Disciplinerna är:

 1. Business, Finance & Economics
 2. Computer Science
 3. Mathematics, Data & Analytics
 4. Healthcare & Life Sciences
 5. Humanities & Social Sciences
 6. Industrial Design & Architecture
 7. Industrial Engineering & Management
 8. Law
 9. Marketing & Communication
 10. Other Engineering, Technology & Natural Sciences
 11. Telco & Aerospace Engineering

Om Nova

Nova är det globala talangnätverket som både kopplar ihop högpresterande individer med varandra och med intressanta arbetsmöjligheter vilket sker genom den egenutvecklade plattformen Nova Connect. I övrigt arrangerar företaget en stor variation av evenemang, webinarier och podcasts. Bolagets viktigaste tillgång är medlemmarna, vilka alla gått igenom en noggrann urvalsprocess för att bli en del av nätverket. Se www.novatalent.com för ytterligare information.