23 Apr 2024 kl: 16:41

Ekonomiassistent - Kasam familj - Karlskrona

Ekonomiadministratör

Om jobbet

Kasam Familj

Barnets bästa ska komma i främsta rummet därför har Kasam Familj höga kompetens- och kvalitetskrav. Vi arbetar med månadsvisa egenkontroller för att säkerställa att vi gör det vi säger att vi gör”

Kasam Familj är ett företag med cirka 50 st anställda och består av konsulentstödd familjehemsvård, öppenvård för familjer och utrednings- och behandlingshem för barn 0-13 år med föräldrar. Vår teoretiska bas utgår från system- och anknytningsteori och det salutogena perspektivet präglar vårt arbete. Våra befintliga verksamheter finns i Skåne och Blekinge.

Vi söker en strukturerad, innovativ, flexibel och driven ekonomiadministratör till vår koncern.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som ekonomiadministratör kommer du att tillhöra gruppen verksamhetsstöd där VD är din närmaste chef.

I dina arbetsuppgifter ingår följande:

– Kund- och leverantörsreskontra

– Löpande bokföring

– Hantering av utlägg och reseräkningar

– Hantering av leasingbilar, rapportering av mil etc.

– Digitalisering och effektivisering av ekonomiprocesser

– Hantering och uppföljning av tidrapportering

– Bistå VD med framtagande av statistik och rapporter

– Utbetalning av löner

– Beräkning av OB-tillägg och utbetalning

– Medverka vid extern och intern revision

– Rapportering till ledning och styrelse

– Vidareutveckla resultatuppföljning och lönsamhetsanalyser av verksamhetens olika delar med hjälp av analysverktyget oxceed

– Fungera som stöd till organisationen i ekonomirelaterade frågor

– Upprättning och uppföljning av kundavtal

– Stötta ägare i sina deklarationer

Vårt huvudkontor är i Karlskrona.

Ansök här