Xylem
2 Mar 2022 kl: 14:03

Xylem


Xylem är ett internationellt företag som erbjuder integrerade lösningar för vätskehantering. Xylem tillhandahåller ett samlat utbud av produkter och lösningar från våra globalt ledande varumärken såsom Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire och Wedeco.

Xylem strävar efter en bra mix av erfarna och nyutexaminerade personer.

98 procent av Xylems produktion går på export och anställda uppmuntras till rörlighet inom företaget. Det innebär att du som anställd i moderbolaget i Stockholm har möjlighet att utveckla din karriär i något av de länder som de är verksamma i.

Som arbetsgivare satsar vi mycket på våra medarbetares utveckling och det finns många spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

Genom individuella planer, interna och externa utbildningar, mentorer och arbetsrotation kan du växa i din yrkesroll. Utöver det så bidrar vi med utrustning för vattenförsörjning och vattenrening. Vi sponsrar utbildningar och skolor. Dessutom är vi grundare och sponsor av Stockholm Water Prize.

Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Hållbar utveckling Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg och vattenbyggnadsteknik Idealist Internationalist Leader