Xylem


Xylem är ett internationellt företag som erbjuder integrerade lösningar för vätskehantering. Xylem tillhandahåller ett samlat utbud av produkter och lösningar från våra globalt ledande varumärken såsom Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire och Wedeco.

Xylem strävar efter en bra mix av erfarna och nyutexaminerade personer.

98 procent av Xylems produktion går på export och anställda uppmuntras till rörlighet inom företaget. Det innebär att du som anställd i moderbolaget i Stockholm har möjlighet att utveckla din karriär i något av de länder som de är verksamma i.

Som arbetsgivare satsar vi mycket på våra medarbetares utveckling och det finns många spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

Genom individuella planer, interna och externa utbildningar, mentorer och arbetsrotation kan du växa i din yrkesroll. Utöver det så bidrar vi med utrustning för vattenförsörjning och vattenrening. Vi sponsrar utbildningar och skolor. Dessutom är vi grundare och sponsor av Stockholm Water Prize.

Artiklar om Xylem

”Min kompetens får göra skillnad på ett globalt plan”

”Min kompetens får göra skillnad på ett globalt plan”

Ett område som oftast tas för givet är rent vatten. Men utan fungerande avloppssystem skulle vi inte ha samma livskvalitet. På Xylem utvecklas nya tekniker för att förbättra vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten, såväl hemma som på arbetet,...

Behovet av vatten håller Xylem sysselsatta

Behovet av vatten håller Xylem sysselsatta

Vatten är 2000-talets olja, brukar det heta, och efterfrågan på vatten kommer knappast att minska. Att få vara en del av lösningen på en av världens största utmaningar var en av anledningarna till att David Lernbrink sökte sig till Xylem, där han sedan...

”Vi är ett världsföretag som bidrar till en bättre framtid”

”Vi är ett världsföretag som bidrar till en bättre framtid”

Mats Karlén började sin karriär på Xylem när han gjorde sitt exjobb på företaget 1997. Sedan dess har han hela tiden fått nya anledningar till att vilja stanna kvar. Berätta om din karriär på Xylem! – Jag jobbade som utvecklingsingenjör i några...

Xylem tänker bortom konventionerna

Xylem tänker bortom konventionerna

Att Francisco Leal är nominerad till Årets Employer Branding-manager inför 2014 års upplaga av Universum Awards är föga förvånande. Ett långsiktigt tänk, bortom arbetsmarknadsdagar och mässor har lyft Xylems varumärke bland framtida arbetstagare...

Xylem släcker utvecklingstörsten

Xylem släcker utvecklingstörsten

Miljöengagemang och ett starkt teknikintresse blev utgångspunkten för Viktor Larssons karriärval. Han gjorde sitt examensjobb på Xylem 2011 och fick jobbet som utvecklingsingenjör året därpå. På avdelningen för forskning och utveckling på kontoret...