Vattenfall
2 Mar 2022 kl: 14:03

Vattenfall

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nättjänster, entreprenad och konsulttjänster. Grunden i vår verksamhet är kraften från 32 000 medarbetare, fördelat på Vattenfalls verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Karriärvägar: Vattenfall har en stor intern arbetsmarknad som ger dig goda möjligheter till personlig utveckling, oavsett om du väljer en specialistinriktad karriär eller en inriktning mot ledarskap.

Internationell karriär: För att ta tillvara den erfarenhet som finns i de olika länderna arbetar Vattenfall med koncerngemensamma projekt och nätverk. För nyutexaminerade akademiker finns det ett internationellt traineeprogram och som student har du möjlighet att söka examensarbete och praktik inom hela företaget.

Traineeprogram: Som trainee på Vattenfall blir du tillsvidareanställd på en ordinarie tjänst. Dessutom gör du praktik utomlands. Du utbildas i ledarskap och får en god kunskap om hela vår verksamhet. Nästa Traineeprogram startar hösten 2015. Ansökningsperioden öppnar januari 2017. Läs mer på www.vattenfall.se/trainee.

Kvinnor i företaget: På Vattenfall finns olika kvinnliga nätverk. Nätverksträffarna, som främst vänder sig till kvinnliga chefer, syftar till att främja samarbete, lära av varandra och få inspiration från andra starka förebilder.

Det var en gång… Först kom vattenkraften, sedan elnäten. Från 1909 byggde Vattenfall kraftstationer, turbiner och ställverk så att elen forsar fram ”härs och tvärs igenom trådarna,” som Hasse och Tage uttryckte det. I dag sysselsätter Vattenfall allt från forskare till konsulter och datatekniker. Företaget är idag en av de ledande aktörerna inom energibranschen i Europa.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Biologi Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Finansiering Företagsekonomi Fysik Geovetenskap Hållbar utveckling Industriell ekonomi Internationell ekonomi Kemi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Matematik (ink. Statistik) Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Naturvetenskap Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Statistik System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk nanovetenskap Careerist Harmoniser Idealist Internationalist Leader