Unilever
2 Mar 2022 kl: 14:03

Unilever

Unilever är en holländsk-brittisk koncern. Unilever Norden, som har en omsättning på över 7 miljarder kronor, består av Ice Cream, Home and Personal Care samt Foods. Unilever tillverkar och marknadsför en lång rad välkända dagligvaror med stark ställning på den svenska marknaden. Globalt finns Unilever i cirka 100 länder.

Det finns många möjligheter för den som vill göra karriär inom Unilever. Många börjar som traineer och avancerar snabbt efter traineeperiodens slut. Unilevers mål är att den egna viljan ska sätta gränsen för hur långt en medarbetare ska kunna nå.

Affärsutveckling Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Hälsoekonom Internationell ekonomi Logistik Marknadsföring Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Samhällsvetenskap Careerist Hunter Internationalist Leader