Unibail-Rodamco
2 Mar 2022 kl: 14:03

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco är ledande i Europa, och tredje störst i världen, gällande kommersiella fastigheter med specialisering inom shoppingcenter. De har varit noterade på Parisbörsen sedan 1972, i dag äger koncernen en exceptionell portfölj av främst kommersiella fastigheter, till ett värde av 35,7 miljarder € 30 som ligger i de största städerna över hela Kontinentaleuropa.

Unibail-Rodamcos verksamhet är medvetet inriktad stora köpcentrum i stora europeiska städer, den mest prestigefyllda kontorsbyggnaden ligger i hjärtat av västra Paris och de har också stora konferens- och utställningsplatser i och runt Paris. I Sverige driver företaget sju stycken shoppingcenter och utvecklar i dag Skandinaviens största center i Stockholm, Mall of Scandinavia. Företaget äger också shoppingcenter i Köpenhamn och Helsingfors.

Som medarbetare får du känna delaktighet och stolthet. ”Produkten” är något konkret som går att ta på och ger en exklusiv känsla. Unibail-Rodamco präglas av en högpresterande miljö, där de ställer krav på sina medarbetare. Samtidigt får du stora möjligheter att utvecklas inom företaget om du är en driven och engagerad person. Det händer ständigt mycket på bolaget och förändringar är en del av vardagen.

Rekrytering:

Unibail-Rodamco vill rekrytera unga akademiker från de bästa universiteten i Europa. Om du har en stark personlighet och hög kompetens, är entusiastisk över vår vision och angelägen om att bidra till våra koncerngemensamma projekt, rekommenderar vi att du ansöker om en heltidstjänst eller vänder dig till vårt europeiska Grauduate Programme.

Unibail-Rodamco är en Corporate Partner av CEMS, ett partnerskap mellan ledande internationella handelshögskolor som inkluderar HEC, ESADE, Handelshögskolan i Stockholm, Rotterdam School of Management (Erasmus University) och Vienna University of Economics and Business Administration.

In english:

Unibail-Rodamco is the leading listed real estate company in Europe and the third-largest in the world. Listed on the Paris stock exchange since 1972, today the Group owns an exceptional portfolio of prime commercial properties, to the value of €35.7 billion as at June 30, 2015 located in the largest most prosperous cities across Continental Europe.

Unibail-Rodamco’s operations are deliberately focused on large shopping centres in major European cities, the most prestigious office buildings in the heart and West of Paris and major convention and exhibition venues in and around Paris.

Recruitment:

Unibail-Rodamco is seeking to recruit young graduates from the top universities, business schools and engineering schools in Europe. If you have a strong personality and well-developed skills, are enthusiastic about our vision and keen to contribute to our corporate projects, we encourage you to apply for a full-time position or apply to the European Graduate Programme.

Unibail-Rodamco is a Corporate Partner of CEMS, a partnership of leading international business schools that includes HEC, ESADE, Stockholm School of Economics, Rotterdam School of Management (Erasmus University) and Vienna University of Economics and Business Administration