Tyresö Kommun
2 Mar 2022 kl: 14:03

Tyresö Kommun

Tyresö är Sveriges femtionde största kommun och befinner sig i en stark utveckling. Vi har höga ambitioner för framtiden. Hela centrum ska förnyas, nya bostadsområden ska utvecklas och Brevikshalvön omvandlas för skärgårdsnära permanentboende. Visionen är att Tyresö år 2030 ska upplevas som den bästa boendekommunen i länet.

Som arbetsgivare…
Kommunen är Tyresös största arbetsgivare. Vi har cirka 2 700 medarbetare inom ett hundratal yrkeskategorier, bland annat skola, omsorg, kultur, teknik och administration. Du som uppskattar att möta och hjälpa andra människor har stora möjligheter att trivas här. Vår arbetsplatskultur präglas av ett stort engagemang och samarbetsvilja.

AT-läkare Beteendevetenskap Bygg Data/IT-ekonom Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Kommunikation Läkare Landskapsingenjör Lantmäteri Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Logistik Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Miljö- och vattenteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Statsvetenskap eller historia System i teknik och samhälle Teknik Undersköterska/omvårdnad Väg och vattenbyggnadsteknik Vård och omsorg Harmoniser Idealist Leader