Tyresö Kommun

Tyresö är Sveriges femtionde största kommun och befinner sig i en stark utveckling. Vi har höga ambitioner för framtiden. Hela centrum ska förnyas, nya bostadsområden ska utvecklas och Brevikshalvön omvandlas för skärgårdsnära permanentboende. Visionen är att Tyresö år 2030 ska upplevas som den bästa boendekommunen i länet.

Som arbetsgivare…
Kommunen är Tyresös största arbetsgivare. Vi har cirka 2 700 medarbetare inom ett hundratal yrkeskategorier, bland annat skola, omsorg, kultur, teknik och administration. Du som uppskattar att möta och hjälpa andra människor har stora möjligheter att trivas här. Vår arbetsplatskultur präglas av ett stort engagemang och samarbetsvilja.

Artiklar om Tyresö Kommun

”Här i kommunen finns det ett starkt fokus på utveckling”

”Här i kommunen finns det ett starkt fokus på utveckling”

När Malin Ljungberg tog sin lärarexamen var den långsiktiga planen att jobba som grundskolelärare. Först tänkte hon bara skapa sig en insyn i förskolevärlden – men det var så intressant att hon blev kvar där. I dag jobbar hon på förskolan Rotvik och...

”Jag får vara med och forma framtidens Tyresö”

”Jag får vara med och forma framtidens Tyresö”

Tyresö är en expansiv skärgårdskommun i Stockholmsregionen. Här byggs allt från nya bostadskvarter till skolor, vägar och rekreationsområden. Amalia Tjärnstig är chef över exploateringsenheten, som projektleder projekten från idé till invigning. Vad...

”En bra plantskola för unga medarbetare som vill växa”

”En bra plantskola för unga medarbetare som vill växa”

En av de största fördelarna med att jobba i en liten kommun är möjligheterna att vara med och bidra med goda idéer för kommunens framtida utveckling. Det berättar Jonas Jansfors, HR-chefen som lockades till Tyresö via en karriär på arbetsgivarorganisationen...